Kansainvälinen naistenpäivä

International Women's Day

Ensimmäiset naistenpäivän juhlalliset pidettiin jo 1900-luvun alkupuolella mutta kesti lukuisia vuosikymmeniä ennen kuin Kansainvälisestä naistenpäivästä tuli myös virallinen yleiskokouksen julistuksen myötä tunnustettu YK:n teemapäivä vuonna 1975. Maaliskuun 8. päivänä vietetyn naistenpäiväksi lisäksi samana vuonna vietettiin myös YK:n kansainvälistä naisten teemavuotta, jota seurasi naisten vuosikymmen 1976-1985 sekä useita naisten maailmankonferensseja.Sukupuolten välinen tasa-arvo tosin tunnustettiin jo YK:n peruskirjassa vuonna 1945, joten naisten oikeudet ovat olleet vahvasti Yhdistyneiden kansakuntien ideologiaan kytkeytynyt arvo sen perustamisesta lähtien.

Epätasa-arvo on yhä 2000-luvullakin suuri globaali ongelma, vaikka skandinavisessa arvomaailmassa moinen voikin tuntua kummalliselta ja vieraalta ajatukselta. Esimerkiksi vuoden 2013 naistenpäivän teemana oli lupausten pitäminen, koska naisten joukkoraiskaukset olivat puhuttaneet laajalti ympäri maailmaa ja aikaansaaneet suurta epäuskoa, raivoa ja ymmärrystä siitä, että kansainvälisessä yhteisössä on tehtävä edelleen väsymättömästi, jotta läheisemme naiset saavat elää turvallisempaa elämää, niin usein rauhallisiksi kokemissamme kotimaissamme kuin myös usein etäisimmiksi jäävillä konfliktialueilla. YK pyrkiikin naistenpäivänä saamaan kampanjoinnilleen yhä vahvempaa näkyvyyttä ja yhä enemmän tukijoita, jotta vallitsevat epäkohdat jäävät niiden vastustajien väsymättömän vastarinnan alle.

 

Teemapäivän kotisivu

YK:n yleiskokouksen julistus, 16.12.1977, A/RES/32/142 

Materiaalia opettajille: Teemapäivän koulutehtävät