YK:n teknologia- ja innovaatiolaboratorio UNTIL

YK:n teknologia- ja innovaatiolaboratorio UNTIL Suomi perustettiin Espoon Aalto-yliopistoon vuonna 2018. Laboratorio etsii ja hyödyntää kaikkia innovaatioita / nousevaa tekniikkaa, joka todennäköisesti edistää merkittävästi kestävän kehityksen tavoitteiden (SDG) tavoitteiden saavuttamista.

UNTIL Suomi saa tukea ulkoministeriöltä sekä kauppa- ja kehitysyhteistyöministeriöltä kaudella 2018-2022. Suomen laboratorio on sulautettu Aallon perustamisyhteisöön, ja se keskittyy neljään temaattiseen aihealueeseen: 1) terveys, 2) koulutus, 3) rauha ja turvallisuus sekä 4) kiertotalous.

UNTIL pyrkii tukemaan ja hyödyntämään innovaatioita ja nousevaa tekniikkaa luodakseen vaikutuksia kiireellisimpiin kehityshaasteisiimme. UNTIL tukee YK:n järjestelmää, jäsenvaltioita ja kumppaneita näiden haasteiden ratkaisemisessa, tavoittamaan enemmän apua tarvitsevia ihmisiä, testaamaan ja innovoimaan ja auttamaan varmistamaan, että kukaan ei jää jälkeen.

UNTILin visio on maailma, jossa digitaalisen innovoinnin edut hyödynnetään kestävälle kehitykselle, ihmisten ja yhteiskuntien voimaannuttamiselle ja kaikkien ulottuville.

--

The Finland UN Technology and Innovation Lab (UNTIL) was established at Aalto University in Espoo in 2018.   The Lab finds and leverages any innovation/emerging technology which is likely to significantly contribute to achieving the targets of the Sustainable Development Goals (SDGs). 

UNTIL Finland receives support from Finland’s Ministry of Foreign Affairs and Ministry of Trade & Development Cooperation, for the period 2018-2022.  The Finland Lab is embedded within the start-up community at Aalto and has a focus on four thematic areas: 1) Health, 2) Education, 3) Peace & Security, and 4) The Circular Economy.  

UNTIL works to support and harness innovation and emerging technologies to create impact on our most pressing development challenges.  UNTIL works in support the UN system, Member States and partners in addressing these challenges, to reach more people in need, to test and innovate, and to help ensure we leave no one behind.  

UNTIL´s vision is a world where the benefits of digital innovation are harnessed for sustainable development, to empower people and societies, and accessible to all.

 

Lisää tietoa: UNTIL

UNTIL logo