YK:n projektipalveluiden toimisto UNOPS

YK:n projektipalvelujen toimisto (UN Office for Project Services, UNOPS) on osa YK:ta ja samalla itsenäinen toimisto. UNOPS tarjoaa tukipalveluja YK:lle, YK:n jäsenvaltioille ja muille esimerkiksi projektien hallinnoinnissa, hankinnoissa ja kestävän infrastruktuurin rakentamisessa. UNOPS on toimeenpaneva järjestö, ja sen toiminta kattaa laajasti eri sektoreja, kuten kehitysyhteistyön, humanitaarisen avun ja rauhanturvaamisen.  UNOPS toimii yhteistyössä yksityisen sektorin kanssa palvellen kestävän kehityksen tavoitteita. UNOPSin toiminta ei perustu jäsenvaltioiden maksamiin vuosittaisiin jäsenmaksuihin tai vapaaehtoisrahoitukseen, vaan se rahoittaa itse toimintansa projekteistaan saamilla tuotoilla.

Kööpenhaminan YK-kaupungissa päämajaa pitävä YK:n hankepalvelujen toimisto UNOPS avasi loppuvuodesta 2019 Helsinkiin toimiston, joka vastaa UNOPS:n sosiaalisen vaikuttavuussijoittamisen toteuttamisesta (Social Impact Investing Initiative, S3I). Vaikuttamissijoittamisen hanke kanavoi yksityisen sektorin investointeja kestäviin infrastruktuurihankkeisiin kehitysmaissa. Ohjelma painottaa asumista ja uusiutuvaa energiaa, ja sillä on kasvava merkitys YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelman rahoittamisessa.

--

The United Nations Office for Project Services (UNOPS) is an operational arm of the United Nations, dedicated to implementing projects for the United Nations System, international financial institutions, governments and other partners around the world. UNOPS provides specialized services to a range of partners, including: the United Nations, its agencies, funds and programmes; international financial institutions; governments; intergovernmental organizations; non-governmental organizations; foundations; and the private sector.

Cooperation between UNOPS and Finland has increased significantly this year. Now UNOPS is opening a development office in Helsinki as the base for the Social Impact Investing Initiative S3I. UNOPS is also going to move the management of its global innovation operations to Finland.

 

Lisää tietoa: UNOPS

UNOPS logo