Suomen YK-liiton mentorointiohjelma

Tavoite:

Vaikuttavat suomalaiset asiantuntijat YK:ssa ovat koko Suomen etu. Meillä on pitkät perinteet vahvasta panostuksesta YK:hon sekä paljon kokemusta ja hiljaista tietoa, jonka siirtymistä seuraaville sukupolville voidaan edistää mentoroinnilla. Suomen YK-liitto ja YK:n ystävät -verkosto aloittavat YK-asioihin painottuvan mentorointiohjelman kannustaakseen ja tukeakseen omalta osaltaan suomalaisia, jotka ovat kiinnostuneet kehittämään YK-asioihin liittyvää asiantuntemustaan ja hakeutumaan töihin YK-tehtäviin.

Toiminta:

Mentorointi on erinomainen oppimismenetelmä muun muassa hiljaisen tiedon siirtämiseen ja etenkin johtajien ja asiantuntijoiden oppimisen nopeuttamiseen ja urakehityksen tukemiseen. Opiskelijoille suunnatut mentorointiohjelmat puolestaan tarjoavat perspektiiviä urasuunnitteluun. Suomen YK-liiton ja YK:n ystävät -verkoston mentorointiohjelma pyrkii tavoittamaan molemmat kohderyhmät ja tarjoamaan mentoreita sekä nuorille YK-uralla tähtääville että kokeneemmille asiantuntijoille, jotka haluavat mahdollisuuden syventää ja laajentaa YK-tietämystään sekä kehittää ammatillista osaamistaan. Mentoroinnin tarkempi sisältö muodostuu aina mentori-aktori -parin vuorovaikutuksessa ja on luottamuksellista. 

Aikataulu:

Mentorointiohjelma käynnistetään vuoden 2018 alkupuolella ohjelmaan ilmoittautuneiden yhteisellä tapaamisella. Ohjelma kestää vuoden ja osallistujat sitoutuvat siihen koko ajaksi. Ohjelmaan kuuluu kolme yhteistä tapaamista ja 4-6 paritapaamista mentorin ja aktorin kesken.

Näin osallistun:

Haku vuoden 2018 mentorointiohjelmaan on päättynyt. Uusi haku järjestetään mahdollisesti syksyllä 2018. Lisätiedot: toimisto@ykliitto.fi

Aihealueet:

Ilmoita, mistä aihealueesta olisit kiinnostunut.

• YK:n rakenne ja toiminta
• Kansainväliset sopimukset
• Ihmisoikeudet
• Kehitysyhteistyö
• Yritykset ja kestävä kehitys
• Diplomatia
• Rauhanvälitys
• Ympäristö
• Ilmastopolitiikka
• Arktinen politiikka
• Kansainvälisyys ja monikulttuurisuus koulutuksessa

 

Mentorointiohjelmaan osallistuminen on ilmaista, mutta edellyttää voimassa olevaa YK:n ystävät -verkoston jäsenyyttä. Verkoston vuosimaksu on 50 euroa. Liity verkostoon täällä.


Päivitetty viimeksi: 10.1.2018