Kestävä kehitys haltuun

Ilmoittaudu Kestävä kehitys haltuun! -verkkokurssille (6op)

Syvennä tietämystäsi kestävästä kehityksestä ja ota haltuun uusia menetelmiä opetuksen tueksi!  Ohjattu verkkopohjainen "Kestävä kehitys haltuun!" -kurssi (6 op) on täydennyskoulutusta yläkoulujen, lukioiden ja vapaan sivistystyön opettajille. Kurssilla perehdytään kestävän kehityksen tavoitteisiin ja teemoihin, mukaan lukien ilmastonmuutos, koulutus, vesi- ja ruokaturva, sukupuolten tasa-arvo, vastuullinen kuluttaminen ja rauhankysymykset.

Saat käyttöösi opetuksessa hyödynnettäviä materiaaleja ja menetelmiä. Kurssilla käsitellään alan asiantuntijoiden ajankohtaista artikkeleita ja puheenvuoroja. Mukana mm. presidentti Tarja Halonen, Petteri Taalas (Maailman ilmatieteen järjestön pääsihteeri), Liisa Rohweder (WWF:n pääsihteeri) ja Arno Kotro (opettaja, kirjailija).

Tavoitteena on innostaa opettajia käsittelemään kestävän kehityksen teemoja monipuolisesti ja tukea oppilaita maailmankansalaiseksi kasvamisessa.

Kurssiaikataulu: lokakuu 2017- toukokuu 2018

  • Ohjattu verkkokurssi: Yhteensä 19 verkkotapaamista, jotka pohjautuvat 17 kestävän kehityksen tavoitteeseen. Tavoitteisiin liittyvät tehtävät ja materiaalit ovat sovellettavissa omaan koulutyöhön.
  • Neljä lähipäivää: päivä 1: 24.10. YK-päivän seminaari; päivät 2 ja 3: helmikuussa (2pv) seminaari ja toiminnallisia menetelmiä; päivä 4: toukokuussa yhteenveto.

Ilmoittautuminen

Varaa paikkasi pian! Ohjatulle verkkokurssille mahtuu rajallinen määrä osallistujia.
Ilmoittautuminen 29.9. mennessä toimisto@ykliitto.fi. Ilmoita osallistujan nimi, koulu, luokka-aste, yhteystiedot.

 

 

YK-liitto toteuttaa täydennyskoulutuksen yhteistyössä Työväen sivistysliiton kanssa.

Koulutuksen rahoittaa Opetushallitus.


Päivitetty viimeksi: 11.8.2017