FN och läget i världen

FN och läget i världen fokuserar att öka kunskaper om hållbar utvecklingens huvudsakliga syften och att ge skolor och utbildningsinstitution idéer om att bearbeta teman som en del av skolarbetet. Med hjälp av materialet kan teman angående FN:s verksamhet, hållbar utveckling, ställningen av mänskliga rättigheter och många andra aktuella frågor bearbetas som en del av lektioner eller som FN-temadagar. 

Webbplatsen erbjuder inte bara backgrundsinformation, statistiker och aktuella nyheter utan också temainriktade uppgifter och övningar för att använda i klassrummet. Materialet är tillämplig till alla klassnivåer och den uppdateras runt läsåret.

Dessutom det finns information om FN-dagarna, som äger rum under terminerna. Det finns skolmaterial på FN Förbundet Sweden sidan.

Kom med och ta reda på världen! Kom ihåg också att anmäla din skola till FN-skola!

FN-skolan ger sitt stöd till FN:s verksamhet och därmed främjar konstruktionen av en hållbar framtid. Anmälan till FN-skola är öppen till alla utbildningsinstitutioner! Kom med och få tillgång till FN-skolans logo som kan läggas upp till exempel på utbildningsinstitutionens webbplats.

Använda också globalis.se en interaktiv världsatlas, som innehåller statisktik, fakta om länder och konflikter.

FN rollspel FN-rollspel är en pedagogisk metod som kan göra komplexa globala frågor mer begripliga och intressanta för elever.

I ett FN-rollspel antar deltagarna rollen som ambassadörer för något av FN:s 193 medlemsländer. I förhandlingar och debatter försöker de hitta gemensamma lösningar på internationella problem och kriser. Genom detta konkreta och verklighetsnära arbetssätt ges deltagarna ett internationellt perspektiv och stor kunskap i många frågor. (UNA Sweden)

Världsmedborgarens mognadsprov är en studiehelhet i internationalism som vem som helst kan avlägga. Det är möjligt att avlägga mognadsprovet individuellt eller parvis, i lågstadiet även som grupparbete. Mognadsprovet kan ingå som en del av studierna eller avläggas som en självständig helhet.

Kom med och ta reda på världen!

Kom ihåg att anmäla din skola till FN-skola!

Tilläggsinformation:
Christa Prusskij, Utbildare

christa.prusskij(at)ykliitto.fi

 

www.ykliitto.fi

Finlands FN-förbundets fostran- och utbildningsverksamhet främjar FN:s och Unescos syften angående fostran och utbildningen. Förbundet koncentrerar sig i sitt pedagogiskt verksamhet särskilt i global fostran vilket syftar att synliggöra FN:s verksamhet, främja kunskaper om mänskliga rättigheter och stödja ansvarsfullt och aktivt medborgarskap i en globaliserad värld. Målet är att öka kunskapen och förståelse om läget i världen, det globala ansvaret och medborgarnas möjligheter att påverka dessa.