Social hållbar utveckling

Syftet med social hållbar utveckling är att garantera förutsättningar för människornas välfärd både idag och i framtiden. Strävan är att undanröja ojämlikhet mellan människor och säkra åt var och en tillräcklig inkomst, lämplig hälsovård, möjlighet till utbildning samt se till att de grundläggande rättigheterna genomförs.

Globala utmaningar för den faktiska tillämpningen av social hållbar utveckling och välfärd är speciellt befolkningsökning, fattigdom och ojämlikhet. Också ojämställdheten mellan könen, anordning av utbildning och hälsovård är globala utmaningar som kräver ansträngningar både från enskilda stater och hela det internationella samhället.

Aktuella utmaningar för social hållbar utveckling i Finland är bland annat marginalisering och arbetslöshet.
Social hållbar utveckling är på många sätt delvis beroende av och i samband med andra aspekter av hållbarhet. Effekterna angår ekonomisk, ekologisk och  kulturell hållbarhet och det går inte att lösa utmaningar utan den nära samverkan mellan de olika aspekterna.

Läs mera:

Sustainable development, UN

Outcome Document - Open Working Group on Sustainable Development Goals

UN Conference on Sustainable Development, Rio+20

Socialt hållbar Finland 2020 (STM)