FN och läget i världen -frågesporten

Swedish

 

TACK FÖR ALLA DELTAGARE!

Nyheter om vinnarna. 

Frågesporten var öppen för alla Finlands 9.-klassister. Tävlingen arrangerade för att uppmärksamma FN:s 70.-jubileumsår och den utgör en del av FN och läget i världen -skolkampanj.

FN-frågesportens teman bygger sig kring FN:s verksamhet, hållbar utveckling, mänskliga rättigheter och framtidens utvecklingsutmaningar. Syftet med frågesporten är att uppmuntra ungdomar att reflektera kring den globala världens nuläge ur flera olika synvinklar och samtidigt samla in information om kunskaper av ungdomar som avslutar den grundläggande utbildningen.

Det finns även material för ytterligare bearbetning av frågesportsteman och det kan användas som en del av undervisningen i olika ämnen, inklusive av andra klasser som inte deltar i frågesportstävlingen.

Skede I

Tävlingsdagarna 6.3. eller 13.3.2015

Deltagarna kommer att besvara ett frågeformulär antingen elektroniskt eller på papper under en lektion. Frågesporten tar cirka 30 minuter att svara på. Efter att alla elever fyllt i tävlingsfrågorna, går läraren igenom rätta svaren med hjälp av svars- och förklaringspappret.

Alla personuppgifter är obligatoriska. Dessa information användas för statistikändamål. Ett av målen i tävlingen är en landsomfattande kartläggning av nionde klassisters kunskap om FN och hållbar utveckling.

Den bästa FN-vetaren från varje deltagande klass kommer att fortsätta från det första skedet av tävlingen. Skolor informeras om den essäfrågan och de bästa FN-vetare ur tävlingens första skede vid 30.3.2015.

Skede II

Essäfråga - svarstid 1.4.-13.4.2015

Frågesportens andra skede görs självständigt genom att svara på en essäfråga. Svaret kan skrivas på ett webbformulär www.ykliitto.fi/yk70v eller på datorn i rtf-format som skickas till Finlands FN-förbund per e-post. Svarstexten får vara max 5000 tecken. Svaren skall ha nått FN-förbundet vid 13.4.2015.

En åtskild expertjury kommer att bedöma svaren. Elever som skall belönas kommer att informeras personligen och via skolorna vid 13.5.2015.

Tävlingsjuryn:

Rauno Merisaari, människorättsambassadör
Zabrina Holmström, Finlands UNESCO- kommissionens generalsekreterare
Ritva Semi, OAJ sakkunniga , Finlands FN-förbundet styrelseledamot
Hanna Kaisa Hellsten, biologi och geografi lärare och lärarstudenter förening (BMOL), verkställande direktör
Liisa Mäkelä, biologi och geografilärare, BMOL styrelseledamot
Vesa Lahtinen, lärare i religionskunskap

Skede III

Prisbelöning på fredag 22.5.2015

FN och läget i världen -frågesportens vinnare skall belönas i Helsingfors fredag 22.5.2015, på dagen för biologiskt mångfald.

Pristagares klassrum, lärare och föräldrar är också välkomna till ceremoni. Detaljerade information om prisbelöningen kommer att skickas på våren.
***********************

Finlands FN-förbund ansvarar för tävlingens planering och genomförande tillsammans med sina samarbetspartner BMOL och OAJ. Tävlingen genomförs med bidrag från utrikesministeriet och undervisnings- och kulturministeriet.