Yhteisövideot

Tällä sivulla on Suomen ja Tansanian YK-liittojen työpajoissa tuotetut lyhytelokuvat, eli niin kutsutut yhteisövideot. Yhteisövideon periaatteena on, että yhteisön jäsenet suunnittelevat ja kuvaavat alusta asti videot itse.

Yhteisövideotyöpajoissa kokeellinen oppiminen ja reflektointi ovat toiminnan keskiössä. Yhteisövideo on paljon muutakin kuin videoiden tuottamista – se on metodi, joka voi tukea yhteiskunnallista muutosta. Työpajat on pidetty osana Kansalaisyhteiskunnan kapasiteetinrakennus -hanketta ja sen jatkohanketta, joissa yhteisövideo toimii eräänä keskeisenä vaikuttamistyön menetelmänä.

Tansanian Maran alueen yhteisövideo

Video kertoo naisten omin sanoin Nyumba Nthobu -perinteestä ja sen vaikutuksista etenkin naisten oikeuksiin Tansanian Maran alueella. Sen ovat tehneet YK-liiton työpajassa naiset, jotka ovat osapuolia perinteen mukaisessa kahden naisen välisessä avioliitossa. Videossa naiset keskustelevat perinteen vaikutuksista ja mahdollisista vaihtoehdoista. Lisää aiheesta.

Tämän videon teki yhteistyössä kymmenen naista, jotka osallistuivat Suomen ja Tansanian YK-liittojen työpajaan kesällä 2016. Työpajan fasilitaattorina toimi InsightShare.

Loliondon maasaiden yhteisövideot

Nämä lyhytelokuvat ovat kahden eri Tansaniassa, Loliondon maasai-yhteisön parissa pidetyn yhteisövideotyöpajan tulosta. Ne ovat siis kokonaisuudessaan maasai-yhteisön itse toteuttamia.

Työpajan osallistujat perehdytettiin ensin välineiden käyttöön ja sitten valitsivat aiheet sekä käsikirjoittivat ja kuvasivat videot yhdessä. Paikallisyhteisö on jatkanut videoiden tekemistä myös työpajojen jälkeen. Videot on tehty vuosina 2014-2016.

Videioissa on englanninkielinen tekstitys.

Olosho – maaoikeudet ja maakiista Loliondossa

Loliondon maasait kertovat yhä meneillään olevasta maakiistasta ja yrityksistä häätää maasaita alueelta.

"Meidän elämässämme kolme asiaa ovat erottamattomia: maa, eläimet ja ihmiset."

Maasai-kulttuuri Loliondossa

"Me pidämme maasai-kulttuuriamme suuressa arvossa. Siksi kamppailemme säilyttääksemme sen."

 

Kuivuus Loliondossa

”Meidän nykyinen tilanteemme on ilmastonmuutoksen aiheuttama. Se vaikuttaa meihin suuresti. Vuosia menee ilman sadetta.”

 

Naisten oikeudet Loliondossa

"Naisina meillä on oikeus tulla kuulluiksi."

Esipata-e-Eselenkei (Girls' Rights)

Video käsittelee tyttöjen oikeuksia Loliondon maasai-yhteisössä. Eräs keskeinen esiin nouseva teema on oikeus koulutukseen.
 


Päivitetty viimeksi: 21.12.2016