Kansainvälinen sosiaalisen oikeudenmukaisuuden päivän tehtävät

Askel eteenpäin!

Teema: ihmisoikeudet, eriarvoisuus
Kohderyhmä: yläkoulu, sovellettavissa myös muille luokka-asteille
Kesto: 1 oppitunti
Osallistujamäärä: 10 +
Tarvikkeet: roolipelikortit ja kysymykset, rauhallista taustamusiikkia
Oppiaineet: YH, BG, ET

Kuvaus: Eläytymisharjoitus auttaa huomaamaan, miten erilaisista tilanteista ja asemista ponnistamme

Oikeudet ja velvollisuudet

Teema: ihmisoikeudet, lasten oikeudet
Kohderyhmä: yläkoulu ja lukio
Kesto: 1 oppitunti
Osallistujamäärä: koko luokka, ryhmätyö
Tarvikkeet: 10 kpl punaista paperia (A5), 10 kpl valkoista paperia (A5), kopiot lapsen oikeuksien sopimuksesta
Oppiaineet: AI, HI, YH, ET, FI, UE, OPO

Kuvaus: Pohditaan oikeuksien ja velvollisuuksien suhdetta

Ihmisoikeustimantti

Teema: ihmisoikeudet
Kesto: 30 min.
Osallistujamäärä: 4 +
Kohderyhmä: 12 +
Tarvikkeet: kopiot ryhmille oikeuskorteista (liite)
Oppiaineet: YH, HI, ET

Kuvaus: Harjoituksen avulla huomataan, että ihmisoikeudet liittyvät toisiinsa ja niiden tärkeysjärjestykseen laittaminen on lähes mahdotonta.

Ihmisoikeudet uutisissa

Teema: ihmisoikeudet ja mediakriittisyys
Kesto: 1 oppitunti
Osallistujamäärä: 2 +
Ikäsuositus: soveltaen sopii kaikille
Tarvikkeet: sanoma- ja aikakauslehtiä, ajankohtaisohjelmia, materiaalit julisteen tekoon
Oppiaineet: AI, YH

Kuvaus: Tutustutaan ihmisoikeuksiin ja pohditaan niiden toteutumista uutisten avulla

Totta vai tarua?

teema: vuosituhattavoitteet
Kohderyhmä: yläkoulu, lukio
Kesto: 1-2 oppituntia
Osallistujamäärä: koko luokka
Tarvikkeet: kopio sarjakuvista (liite)
Oppiaineet: AI, KU, HY, EN

Kuvaus: analysoidaan vuosituhattavoitteiden vahvuuksia ja heikkouksia sarjakuvapiirrosten kautta.

Ihmisoikeusbingo

Teema: ihmisoikeudet
Kesto: 1-2 opituntia
Osallistujamäärä: 6 +
Kohderyhmä: yläkoulu, lukio
Tarvikkeet: kopio pelipohjasta kaikille (liite)
Oppiaineet: YH, HI, ET

Kuvaus: Opitaan ihmisoikeuksista bingopelin avulla

Menetetty vallankumous

Teema: yritysvastuu ja vastuullinen kuluttaminen
Kohderyhmä: yläkoulu, lukiot
Kesto: 1-2 oppituntia
Osallistujamäärä: koko luokka, jakaudutaan pienryhmiin
Tarvikkeet: kopio kaikille artikkelista, mahdollisuus videon katsomiseen
Oppiaineet: YH, GE, AI,

Kuvaus: Perehdytään yritysvastuun ja vastuullisen kuluttamisen teemoihin tarkastelemalla kehitysmaiden vaatetehtaiden työoloja.

Rohkea Rosa Parks

Teema: monikulttuurisuus, vähemmistöt, rasismi, tasa-arvo, ihmisoikeudet, kansalaisaktivismi, vaikuttaminen
Kohderyhmä: yläkoulu, sovellettavissa myös muille luokka-asteille
Kesto: 1 oppitunti
Osallistujamäärä: koko luokka, pienryhmät
Tarvikkeet: kopiot liitteistä kaikille
Oppiaineet: AI, FI, EN, ATK, MU, HI, YH, ET

Kuvaus: Tutustutaan laulun sanojen kautta mustien vapaustaisteluun ja rasismiin.

Oudot hedelmät

Teema: monikulttuurisuus, alkuperäiskansat
Kohderyhmä: yläkoulu
Kesto: 1 oppitunti
Osallistujamäärä: koko luokka, noin 5 hengen ryhmät
Tarvikkeet: kopiot runosta jokaiselle
Oppiaineet: EN, AI, HI, YH

Kuvaus: Tarkastellaan runoanalyysin kautta vähemmistöjen roolia länsimaisessa kulttuurissa.

Vaatevallankumous

Teema: yritysvastuu ja vastuullinen kuluttaminen
Kohderyhmä: yläkoulu, lukiot
Kesto: 1-3 oppituntia
Osallistujamäärä: koko luokka, jakaudutaan pienryhmiin
Tarvikkeet: materiaalit julisteen tekoon, tietokoneet ja Internetyhteys
Oppiaineet: AI, YH, GE

Kuvaus: Perehdytään lehtiartikkelien avulla vaateteollisuuden yritysvastuuseen, otetaan selvää mistä omat vaatteet tulevat, tutustutaan tarkemmin vaateteollisuusmaihin ja harjoitellaan kansalaisaktiivisuutta ja vaikuttamista käytännössä.


Päivitetty viimeksi: 21.10.2014