22.3. Kansainvälinen veden päivä

World Water Day

Vuonna 1992 YK:n yleiskokous julisti maaliskuun 22. päivän maailman vesipäiväksi. Samana vuonna pidettiin Rio de Janeirossa YK:n ympäristö- ja kehityskonferenssi, jonka tavoiteena oli sopia yhteisistä toimista kestävän kehityksen ja maailman elinkelpoisuuden turvaamiseksi.

Vesipäivän viettämisen tarkoituksena on lisätä tietoa ennenkaikkea vesivarantojen vaikutuksesta taloudelliseen tuottavuuteen ja sosiaaliseen hyvinvointiin. Vesipäivän yhteydessä vietettiin vuonna 2008 myös kansainvälistä sanitaation vuotta.

Sanitaation parantamisella YK haluaa kiinnittää huomiota puhtaan veden, viemäröinnin, hygieenisten käymälöiden ja yleisen puhtauden merkitykseen köyhyyden, sairauksien ja erityisesti lasten kuolemien vähentämisessä.

Tiesitkö, että

  • Vuosituhattavoitteiden yhtenä tavoitteena oli puolittaa vailla puhdasta juomavettä ja perussanitaatiomahdollisuuksia elävien ihmisten määrä vuoteen 2015 mennessä. Tämä saavutettiin ja vuosien 1990- 2015 aikana 2.6 miljardilla ihmisellä oli paremmat mahdollisuudet puhtaan juomaveden saantiin. SIlti vielä 663 miljoonalla ihmisellä ei ole puhdasta vettä.
  • Uusien kestävän kehityksen tavoitteiden tavoite 6 on varmistaa veden saanti ja kestävä käyttö sekä sanitaatio kaikille.
  • Maapallon vedestä 97,5 % on suolaista ja 2,5 % makeaa. Maailman makeasta vedesta ainoastaan 1 % on ihmisten käytettävissä, sillä esim. 70 % makean veden varannoista sijaitsee jäänä tai lumena arktisilla alueilla ja vuoristoissa.
  • 25 % maailman makeanveden varannoista on saastunut terveydelle vaaralliseksi.
  • Joka päivä yli 2 600 lasta kuolee huonolaatuisen veden aiheuttamiin ripulitauteihin.
  • Noin joka kymmenes ihminen joutuu elämään ilman puhdasta juomavettä.
  • Jokainen suomalainen kuluttaa vettä keskimäärin 150 litraa vuorokaudessa. YK:n arvioiden mukaan ihmisen päivittäinen vedentarve juomiseen, ruoanlaittoon ja peseytymiseen on 20-50 litraa.
  • Noin 90 prosenttia maailman katastrofeista liittyy veteen.

(Lähteet: UNICEF, Maailman vesipäivä, UN World Water Development Report WWDR 2015, UN Water, MDG report 2015)

Tehtävät oppitunneille: Kansainvälisen veden päivän tehtävät

Animaatio  (1 min.) puhtaan veden tärkeydestä (alakoulu, yläkoulu)

Video  (2'25) käsienpesun tärkeydestä (alakoulu, yläkoulu)

Oman vesijalanjäljen laskeminen (englanniksi).

Unicefin vesipäivän tehtäviä.

Väestöliiton infograafi naiset, vesi ja sanitaatio.


Päivitetty viimeksi: 19.3.2018