20.11. Kansainvälinen lasten päivä / Lapsen oikeuksien päivä

Universal Children's day

YK:n yleiskokous suositteli vuonna 1954, että kaikki maat alkaisivat viettää kansainvälistä lasten päivää. Päivän vietto vaihtelee maittain, mutta virallisena merkkipäivänä pidetään marraskuun 20. päivää. Tuona päivänä yleiskokous hyväksyi lapsen oikeuksien julistuksen vuonna 1959.

30 vuotta myöhemmin, vuonna 1989, yleiskokous hyväksyi lapsen oikeuksien sopimuksen. Sopimukseen ovat liittyneet kaikki YK:n jäsenmaat Yhdysvaltoja, Somaliaa ja Etelä-Sudania lukuunottamatta. Suomi ratifioi sopimuksen vuonna 1991. Kansainvälistä lasten päivää kutsutaan Suomessa myös lapsen oikeuksien päiväksi.

Lapsen oikeuksien sopimus turvaa lasten erityisiä tarpeita ja etua. Sopimuksen tavoitteet voidaan tiivistää kolmeen ydinkäsitteeseen: oikeus osuuteen yhteiskunnan voimavaroista, oikeus suojeluun ja huolenpitoon sekä oikeus osallistua. Sopimuksen neljä yleistä periaatetta ovat syrjinnän kielto, lapsen edun huomioiminen, oikeus elämään ja kehitykseen sekä oikeus osallistua ja tulla kuuluksi.

Kuka sitten on lapsi? Arkisessa kielenkäytössä saatamme puhua esimerkiksi sylivauvoista, pikkulapsista, lapsista, varhaisteineistä ja teineistä viitatessamme alaikäisiin henkilöihin. Lapsen oikeuksien sopimus kuitenkin määrittelee lapsiksi kaikki alle 18-vuotiaat. 

Lapsen oikeuksien päivän tarkoituksena on muistuttaa lasten asemasta ja lasten hyvinvoinnin edistämisen tärkeydestä kaikkialla maailmassa. Lapsen oikeuksien sopimus on ainoa ihmisoikeussopimus, joka sisältää tiedotusvelvoitteet. Tästä huolimatta lapsille kuuluvista oikeuksista tiedetään kaikkialla maailmassa, myös Suomessa, aivan liian vähän.

YK:n Universal Chidren's day -sivuilta voit lukea lisää kansainvälisestä lastenpäivästä. 

Tiesitkö, että

  • kolme miljoonaa alle 5-vuotiasta lasta kuolee nälkään vuosittain
  • ylipainoisten alle 5-vuotiaiden määrä on 41 miljoonaa 
  • vuonna 2016 lähes puolet koko maailman ylipainoisista alle 5-vuotiaista lapsista asui Aasiassa
  • maailmassa on arviolta 150 miljoonaa lapsityöläistä 
  • lapsisotilaita on noin 300 000 
  • yli puolet suomalaisista lapsista ei tiedä lapsilla olevan erityisiä oikeuksia
  • Suomessa kodin ulkopuolelle oli vuoden 2015 aikana sijoitettuna 17 664 lasta ja nuorta
  • lähes 230 miljoonan alle 5-vuotiaan lapsen syntymää ei ole virallisesti kirjattu ylös, mikä vie heiltä oikeuden nimeen ja kansallisuuteen

(Lähteet: Joint child malnutrition estimates – 2017 edition, UNICEF, Lastensuojelu 2015 , THL)

 

Tehtäviä oppitunneille:

Lapsen oikeuksien päivän tehtävät


Päivitetty viimeksi: 11.9.2017