24.10. YK:n päivä

United Nations Day

Yhdistyneet kansakunnat eli YK on maailmanlaajuinen valtioiden yhteistyöjärjestö, johon kuuluvat lähes kaikki maailman maat. YK vaikuttaa tavalla tai toisella jokaisen ihmisen elämään.

Rauha ja turvallisuus
Kestävä kehitys
Ihmisoikeudet
Humanitaarinen apu

 

Se perustettiin vuonna 1945, tavoitteenaan luoda maailma, jossa ihmiset eläisivät tasavertaisina ja hyvinvoivina, ilman väkivallan ja sodan uhkaa. Hallitusten välisen järjestön tavoitteiksi asetettiin kansainvälisen rauhan ja turvallisuuden, oikeudenmukaisuuden sekä ihmisoikeuksien edistäminen.

YK:n toiminnan raamit on kirjattu YK:n peruskirjaan. Peruskirjaa voi verrata esimerkiksi yhdistyksen sääntöihin: se määrittelee järjestön tavoitteet, keskeiset toimielimet ja päätöksenteon tavat. YK:n peruskirja astui voimaan 24. lokakuuta 1945. Päivää on vietetty kansainvälisenä YK:n päivänä vuodesta 1948 lähtien. Kyse on siis tavallaan YK:n syntymäpäivästä, jota YK:n yleiskokous on suosittelutkin myös yleiseksi vapaapäiväksi. Vuonna 2015 YK täytti 70 vuotta.

YK:n United Nations Day -sivuilta löydät lisätietoa YK:n päivästä.

      Tiesitkö, että

  • YK:n johdolla on solmittu noin 500 kansainvälistä sopimusta eri aloilla.
  • YK:lla on tällä hetkellä 193 jäsenmaata.
  • YK:ta johtaa pääsihteeri. Vuonna 2017 toimessa aloitti portugalilainen António Guterres.
  • Suomen pysyvä edustusto Yhdistyneissä kansakunnissa sijaitsee New Yorkissa. Sen tehtävänä on ajaa Suomen tavoitteita ja vahvistaa Suomen imagoa YK:ssa ja sen kehitysohjelmissa ja -rahastoissa.

Lisää tietoa: 

Lisätietoa YK:sta löytyy yk.fi-sivustolta (suomeksi), UNRIC:in (YK:n alueellinen tietokeskus) sivuilta. YK:n omilta sivuilta (YK:n kuudella virallisella kielellä) ja YK:n peruskirjaa käsittelevältä UN Treat Collection -sivulta

YK:n peruskirja löytyy suomeksi YK-liiton julkaisuista.

Materiaalia oppitunneille:

YK-päivän tehtävät

Kestävän kehityksen tavoitteet  (agenda 2030) useita lyhytvideoita, valokuvanäyttely ja taustatietoa aiheesta.

Yhden oppitunnin Prezi-esitys YK:sta, sovellettavissa kaikille luokka-asteille.

10 kysymystä YK:sta 

YK.n päivän kakkuresepti esimerkiksi kotitaloustunnille.

Visioikaa hyviä tulevaisuuden uutisia tai lukekaa historiallisia YK-uutisia sekä Maailman parhaat uutiset -lehteä.

Yleistä YK-tietoutta esimerkiksi 10 faktaa YK:sta (englanniksi).

Videoita oppitunneille:

Katso suomenkielinen kiinnostava animaatio YK:n historiasta 3:01 (kaikki luokka-asteet)

YK täytti vuonna 2015 70 vuotta 1:34 (englanniksi, kaikki luokka-asteet)

Katso videokooste YK:n arkistojen kohokohdista 3:14  (englanniksi, yläkoulu ja toinen aste)


Päivitetty viimeksi: 22.10.2018