2.10. Kansainvälinen väkivallattomuuden päivä

International Day of Non-Violence

 

      "Voisin kuolla monen asian puolesta. Syitä, joiden vuoksi voisin tappaa ei ole yhtäkään". 

        Mahatma Gandhi, The Story of My Experiments with Truth, 1927

 

YK: yleiskokous päätti 15.6.2007 julistaa lokakuun 2. päivän kansainväliseksi väkivallattomuuden päiväksi. Sama päivä on myös Mahatma Gandhin syntymäpäivä. Gandhi tunnetaan Intian itsenäisyyteen johdattaneen kansalaisoikeusliikkeen johtohahmona ja vapauden aatteen edistämisestä maailmalla. Hän puhui väkivallattomuuden puolesta, sillä niin sanottu ”silmä silmästä” -ajattelutapa ei ratkaise ongelmia, vaan johtaa helposti koston kierteeseen, josta kärsivät kaikki. 

Väkivallattomuuden päivänä YK toivoo valtioiden, YK:n alaisten järjestöjen ja kansalaisjärjestöjen muistuttavan ihmisiä sovittelun ja rauhanomaisuuden merkityksestä ristiriitojen ja konfliktien ratkaisemisessa. Jokaisella ihmisellä on oikeus elää turvassa ilman väkivaltaa tai sen uhkaa. Tämä on oletusarvo maailmassa, joka uskoo suvaitsevaisuuden, ymmärryksen ja väkivallattomuuden tärkeyteen ja ajaa näiden arvojen toteutumista.

Väkivallattomuuden päivä liittyy läheisesti myös kestävän kehityksen tavoitteisiin, erityisesti tavoitteeseen 16 Edistää rauhanomaisia yhteiskuntia ja taata kaikille pääsy oikeuspalveluiden pariin.

Maailman valtioiden yhteenlasketut sotilasmenot vuonna 2014 olivat 1776 miljardia Yhdysvaltain dollaria. Vertailun vuoksi todettakoon, että YK:n rauhanturvaoperaatioihin vuosina 1948-2010 on yhteensä käytetty arviolta vain noin 69 miljardia dollaria.  Nykypäivän sodissa ja konflikteissa ylivoimaisesti suurin osa uhreista on siviilejä, siis ihmisiä, jotka eivät itse osallistu sotatoimiin. Erityisen haavoittuvassa asemassa ovat naiset ja lapset.

Väkivallan uhka ei rajoitu pelkästään maihin, joissa soditaan. Suomi ei ole ollut sodassa lähes sataan vuoteen, mutta kymmenet tuhannet suomalaislapset, -nuoret ja -aikuiset joutuvat yhä kohtaamaan väkivaltaa tai sen uhkaa arjessaan esimerkiksi koulukiusaamisen tai perheväkivallan muodossa. Tähän on saatava muutos!

       Tiesitkö, että   

  • Ensimmäisessä maailmansodassa kuolleista siviiliväestöä oli 15 prosenttia, toisessa maailmansodassa 65 prosenttia ja nykypäivänä n. 90 prosenttia.
  • Puoli miljoonaa ihmistä kuolee joka vuosi henkilöidenvälisen väkivallan seurauksena. Määrä on yhdeksänkertainen poliittisen väkivallan uhrilukuun verrattuna. 
  • Vuonna 2016 16 prosenttia 15–74-vuotiasta suomalaisista vältti jotakin kodin lähellä olevaa turvattomaksi kokemaansa aluetta.
  • Vuonna 2016 poliisin tietoon tuli 1 242 alaikäisiin kohdistunutta seksuaalirikosta Suomessa.
  • Yksi kolmasosaa kaikista maailman naisista on kokenut fyysistä tai henkistä väkivaltaa. Usein tekijänä on oma puoliso. 

                                                                                                                    (LÄHTEET: Global.finland, World Bank GroupRikollisuustilanne 2016)

Lisää tietoa: 

International Day of Non-Violence

Lapsisotilaat

Tutkimusinstituutti: Helsingin yliopiston Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti (Krimo)

Tehtäviä oppitunneille:

Väkivallattomuuden päivän tehtävät

 

 


Päivitetty viimeksi: 29.8.2018