21.9. Kansainvälinen rauhanpäivä

International Peace Day

Vuonna 1981 YK:n yleiskokous päätti asettaa kansainväliseksi rauhanpäiväksi syyskuun 21. päivän. Päivä on omistettu rauhan vahvistamiselle niin kansojen sisällä kuin niiden välilläkin. Rauhanpäivän ajaksi toivotaan kaikkien konfliktien taukoavan.

Vuoden 2001 New Yorkin WTC:n tornien romahdettua terrori-iskun seurauksena yleiskokous päätti, että kansainvälistä rauhanpäivää vietetään vuodesta 2002 lähtien 21. syyskuuta. YK soittaa päivän kunniaksi rauhankelloja.

Vuodet 2001-2010 YK julisti kansainvälisen rauhankulttuurin ja väkivallattomuuden vuosikymmeneksi erityisesti maailman lapsille. YK:n määritelmän mukaan rauhankulttuurilla tarkoitetaan väkivaltaa ja konflikteja ehkäiseviä arvoja, asenteita, elämäntapoja ja käyttäytymismalleja. Konflikteja pyritään ehkäisemään vaikuttamalla erityisesti yhteiskuntien rakenteellisiin tekijöihin, kuten köyhyyteen ja epätasa-arvoon. Avoin keskusteluyhteys ja vuorovaikutus yksilöiden, ryhmien ja valtioiden välillä on avainasemassa tässä työssä.

YK:n International day of peace -sivuilta löydät lisätietoa kunkin vuoden erityisteemasta. Vuoden 2017 teema on "Yhdessä rauhan puolesta: kunnioitus, turvallisuus ja ihmisarvo kaikille". Teema on jatkoa syyskuussa 2016 alkaneelle TOGETHER-kampanjalle, jonka tarkoituksena on ollut pakolaisten ja siirtolaisten turvallisuuden sekä ihmisarvon kunnioittaminen ja edistäminen. TOGETHER-kampanja on suunnattu muukalaisvihan ja eriarvoisen kohtelun vähentämiseen. Vuoden 2017 rauhanpäivä jatkaa siis TOGETHER-kampanjan teemaa: sen aikana osoitetaan solidaarisuutta maailman pakolaisille ja siirtolaisille. Päivä nostaa esille maahanmuuton jaettuja taloudellisia ja yhteiskunnallisia hyötyjä, mutta ottaa huomioon myös huolenaiheet, joita yhteisöillä saattaa olla maahanmuuttoon liittyen. 

      Tiesitkö, että

  • arvioiden mukaan yhteensä 100 miljoonaa ihmistä on menettänyt henkensä 1900-luvulla valtioiden välisissä sodissa
  • kylmän sodan jälkeisissä sodissa ja muissa väkivaltaisuuksissa arvioidaan kuolleen yli viisi miljoonaa ihmistä
  • YK:n rauhanturvaoperaatioita on vuodesta 1948 lähtien ollut yhteensä 71
  • YK:n rauhanturvaoperaatioissa suomalaisia on ollut mukana vuodesta 1956 lähtien. Yhteensä 35 000 suomalaista on palvellut rauhanturvaajana.

 

Lähteet ja ajankohtaista tietoa rauhanturvaamisesta ja operaatioista:

Rauhanturvaaminen ja kriisinhallinta

UN Peacekeeping, Department of public information (UN)

Puolustusvoimien sivu suomalaisten rauhanturvaoperaatioista.

Rauhanturvaaminen perustuu YK:n peruskirjan lukuun VII.

Ottawan miinasopimuksesta (1997) lisätietoa täältä.

Lisätietoa maamiinoista (englanniksi).

 

Tehtäviä ja materiaalia oppitunneille:

Rauhanpäivän tehtävät

Syyriasta paenneen olympiauimari Yusra Mardinin tarina  englanninkielinen video 2:01 (kaikki luokka-asteet) 

Myanmarista paenneen Ishakin tarina  englanninkielinen video 1:41 (kaikki luokka-asteet)

Lisätietoa, videoita ja muuta materiaalia YK:n sivuilla aseistariisunnasta.

Rauhanteemaisia (digitaalisia) julisteita.

 


Päivitetty viimeksi: 17.10.2017