21.9. Kansainvälinen rauhanpäivä

International Peace Day

Vuonna 1981 YK:n yleiskokous päätti asettaa kansainväliseksi rauhanpäiväksi syyskuun 21. päivän. Päivä on omistettu rauhan vahvistamiselle niin kansojen sisällä kuin niiden välilläkin. Rauhanpäivän ajaksi toivotaan kaikkien konfliktien taukoavan. YK soittaa päivän kunniaksi rauhankelloja.

Kestävän kehityksen tavoite 16 "Rauhaa ja oikeudenmukaisuutta" tavoitteena on edistää kestävän kehityksen mukaisia, rauhanomaisia ja osallisuutta edistäviä yhteiskuntia ja instituutioita. Rauhanomaisessa yhteiskunnassa kaikki ovat tasa-arvoisia ja kaikilla on pääsy oikeuspalveluiden pariin. Rauhan edesauttaa kestävää kehitystä ja samaan aikaan kestävän kehityksen tukeminen edistää rauhaa.

YK:n International day of peace -sivuilta löydät lisätietoa kunkin vuoden erityisteemasta. Vuoden 2018 teema on ""Oikeus rauhaan - Ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus 70 vuotta". 

Vuodet 2001-2010 YK julisti kansainvälisen rauhankulttuurin ja väkivallattomuuden vuosikymmeneksi erityisesti maailman lapsille. YK:n määritelmän mukaan rauhankulttuurilla tarkoitetaan väkivaltaa ja konflikteja ehkäiseviä arvoja, asenteita, elämäntapoja ja käyttäytymismalleja. Konflikteja pyritään ehkäisemään vaikuttamalla erityisesti yhteiskuntien rakenteellisiin tekijöihin, kuten köyhyyteen ja epätasa-arvoon. Avoin keskusteluyhteys ja vuorovaikutus yksilöiden, ryhmien ja valtioiden välillä on avainasemassa tässä työssä.

      Tiesitkö, että

  • arvioiden mukaan yhteensä 100 miljoonaa ihmistä on menettänyt henkensä 1900-luvulla valtioiden välisissä sodissa
  • kylmän sodan jälkeisissä sodissa ja muissa väkivaltaisuuksissa arvioidaan kuolleen yli viisi miljoonaa ihmistä
  • YK:n rauhanturvaoperaatioita on vuodesta 1948 lähtien ollut yhteensä 71
  • YK:n rauhanturvaoperaatioissa suomalaisia on ollut mukana vuodesta 1956 lähtien. Yhteensä 35 000 suomalaista on palvellut rauhanturvaajana.

 

Lähteet ja ajankohtaista tietoa rauhanturvaamisesta ja operaatioista:

Rauhanturvaaminen ja kriisinhallinta

UN Peacekeeping, Department of public information (UN)

Puolustusvoimien sivu suomalaisten rauhanturvaoperaatioista.

Rauhanturvaaminen perustuu YK:n peruskirjan lukuun VII.

Ottawan miinasopimuksesta (1997) lisätietoa täältä.

Lisätietoa maamiinoista (englanniksi).

 

Tehtäviä ja materiaalia oppitunneille:

Rauhanpäivän tehtävät

Syyriasta paenneen olympiauimari Yusra Mardinin tarina  englanninkielinen video 2:01 (kaikki luokka-asteet) 

Myanmarista paenneen Ishakin tarina  englanninkielinen video 1:41 (kaikki luokka-asteet)

Opetusmateriaaleja aseistariisunnasta: tuntisuunnitelmia, videoita, podcasteja ja muuta materiaalia englanniksi (YK:n aseistariisunnan toimisto)

Rauhanteemaisia (digitaalisia) julisteita.

 


Päivitetty viimeksi: 19.9.2018