8.9. Kansainvälinen lukutaitopäivä

International Literacy Day

Lukutaitopäivää vietetään 8. syyskuuta, jolloin kaisainvälistä yhteisöä muistutetaan lukutaidon merkityksestä. Tammikuussa 2003 YK julisti päätöslauselmallaan lukutaidolle omistetun vuosikymmenen alkaneeksi. Vuonna 2016 juhlistettiin jo 50:ttä kansainvälistä lukutaitopäivää.

Lukutaito mahdollistaa yksilön kehityksen, elinikäisen oppimisen, kouluttautumisen ja täyden kapasiteetin hyödyntämisen. Lukutaito on avain parempaan terveyteen ja hyvinvointiin. Lukutaidolla on merkitystä myös sukupuolten välisen tasa-arvon, kestävän rauhan ja kehityksen toteutumisen kannalta.

Ilman lukutaitoa on vaikea saada monipuolista tietoa, joten lukutaito on oleellinen osa demokratiaa.

Lukutaito on keskeinen tekijä kestävän kehityksen edistämisessä. Se sisältyykin Tavoite 4:än kestävän kehityksen tavoitteissa (Sustainable development goals - Agenda 2030), jonka tavoitteena on varmistaa vuoteen 2030 mennessä, että kaikki nuoret ja merkittävä osa aikuisista ovat luku- ja laskutaitoisia. 

Lukutaito on sosiaalisen ja ihmisen kehittymisen kannalta tärkeää, jonka lisäksi se on koulutuksen ja opiskelun perusta. Se vaikuttaa suoraan mahdollisuuksiin ja elämän valintoihin. Kehitysmaissa koulutuksella on merkitystä erityisesti tyttöjen tulevaisuuden kannalta. Koulua käyvä tyttö todennäköisesti avioituu vanhempana, saa vähemmän lapsia ja kouluttautuneena kykenee huolehtimaan lapsistaan helpommin. Myös meillä Suomessa tulee kiinnittää lukutaitoon, joka on heikentynyt lasten ja nuorten parissa viime vuosina. Erityisesti tyttöjen ja poikien väliset erot lukutaidossa ovat suurentuneet, mikä osaltaan voi edesauttaa syrjäytymistä.

Tiesitkö, että (2016-2017) :

  • Noin 91 prosenttia 15–24-vuotiaista nuorista osaa lukea. Osuus on nousussa, sillä vuonna 1990 noin 83 prosenttia nuorista ei osannut lukea.
  • Arviolta 750 miljoonaa aikuista ei osaa lukea. Noin kaksi kolmasosaa heistä on naisia.
  • Pojista suurempi osa (92 %) osaa lukea kuin tytöistä (87 %). Maailmanlaajuistesti tyttöjen joukossa lukutaitoisten osuus kuitenkin nousee nopeiten.
  • Noin 57–59 miljoonaa lasta, eli noin yksi yhdestätoista, ei käy koulua.
  • Koulua käymättömien lasten osuus on liki puolittunut sitten vuoden 2000.

(Lähteet: United Nations Statistics Division, MDG report 2015, UNESCO Institute for Statistics-SDG, UNESCO Institute for Statistics)

Tehtäviä oppitunneille: Lukutaitopäivän tehtävät

International Literacy day resources (UNESCO)

Lukutaito kartalla (UNESCO eAtlas of Literacy)

Nuorten lukutaitoaste maittain (Globalis)

Kansainvälisen lukutaitopäivän sivut (UNESCO)

Infograafit englanniksi  2015,  2016 (UNESCO)

10 faktaa lukutaidosta maailmalla (Lukukeskus)

Lukutaitokampanjoita Suomessa (Lukukeskus)

 

 


Päivitetty viimeksi: 27.8.2018