Kuinka paljon vettä?

Teema: vesi, vedenkulutus, vesipula, ilmastonmuutos
Kesto: 1 oppitunti
Kohderyhmä: yläkoulu, lukio
Tarvikkeet: vesitaulukko (liite)
Osallistujamäärä: ryhmätehtävä, 20 +
Oppiaineet: BG, YH, KO, MA

Kuvaus: Tavoitteena on tiedostaa, kuinka paljon vettä kulutamme ja verrata sitä maailman vesimäärään.

  1. Jaa oppilaat ryhmiin.
  2. Kirjoita taululle vesitaulukko (liite) tai jaa jokaiselle ryhmälle siitä kopio.
  3. Selvittäkää ryhmissä taulukon avulla, kuinka paljon vettä käytätte päivässä. Selvittäkää lisäksi, kuinka paljon vettä menee ruoan ja vaatteiden kulutukseen.
  4. Kirjatkaa lopulliset laskelmanne ryhmän vedenkulutuksesta taululle (tai paperille, jotka opettaja kerää).
  5. Vertailkaa yhdessä ryhmien tuloksia. Verratkaa sitten oppilaiden vedenkulutusta maailmanlaajuisiin vedenkulutuksen laskelmiin.

Keskustelkaa luokassa:

  • Onko oppilaiden jokapäiväisessä elämässä jotain, jota he voisivat muuttaa, jotta vettä kuluisi vähemmän?
  • Pitäisikö oppilaiden tulla toimeen vain 10 litralla vettä päivässä?
  • Tietävätkö oppilaat alueita maailmassa, joissa kärsitään vesipulasta?
  • Voisiko vesipula liittyä ilmastonmuutokseen?

Lähde: FN i skolan – ett inspirationsmaterial för lärare och elever, 2010


Päivitetty viimeksi: 19.2.2015