Ilmastonmuutos-alias

Teema: ilmastonmuutos
Kesto: 1 oppitunti
Kohderyhmä: yläkoulu, lukio
Osallistujamäärä: koko luokka, pareittain tai ryhmissä
Tarvikkeet: kopiot ilmastonmuutos-alias-korteista jokaiselle ryhmälle
Oppiaineet: BG, kaikki aineet

Kuvaus: Opitaan tuntemaan ja ymmärtämään ilmastonmuutokseen liittyvää sanastoa.

Ohjeet:

Tulosta ja leikkaa jokaiselle ryhmälle/parille omat alias-kortit (liite).

Muodostakaa pienryhmiä ja ottakaa itsellenne ryhmässä pari.

Selittäkää korteissa olevia sanoja toisillenne vuorotellen. Sananselitysaikaa on 30 sekuntia, jota voi mitata esim. kännykän kellolla. Jos pari ei arvaa sanaa tai vastaa väärin, joutuu hän ottamaan kortin itselleen. Se ryhmä, jolla on pelin päätyttyä vähiten kortteja, voittaa.

Käykää lopuksi yhdessä läpi vaikeita sanoja ja niiden merkitystä.


Päivitetty viimeksi: 19.2.2015