451480.jpg

A man fishing garbage out of a river in Bhutan. Photo: UN Photo/Gill Fickling

Valtamerten jätteestä yhä suurempi osa muovia

60-80 % maailman meriin joutuneesta jätteestä on muovia. Paino vastaa noin 353 risteilylaivan painoa.

Muovin ja synteettisten materiaalien osuus kaikesta valtameriin päätyvästä jätteestä on kasvanut merkittävästi viimeisen 30-40 vuoden aikana muoviperäisten tuotteiden kulutuksen kasvun seurauksena. Joidenkin arvioiden mukaan muovin osuus valtamerten jätteestä olisi jopa 90 %. Noin 10 % kaikesta maailmassa tuotetusta muovista päätyy valtameriin. Jokainen valtamerten neliökilometri sisältää noin 13 000-18 000 muovinpalaa. Muovin käytön suosion ja materiaalin pitkäikäisyyden vuoksi on todennäköistä, että meriympäristöön päätyvän muovin määrä tulee kasvamaan edelleen.

Lue lisää:

UNEP Marine Litter Publications

Guardian: Plastic now pollutes every corner of the world


Päivitetty viimeksi: 18.2.2016