233648.jpg

Plastic bottles have drifted to the shore of a small village in East Timor, Southeast Asia, from where they will move along to the ocean. Photo: UN Photo/Martine Perret

Valtamerten jätepyörteet ovat moninkertaistuneet viime vuosikymmeninä

Jätepyörre koostuu 3,5 miljoonasta tonnista muovijätettä veden pinnalla ja pinnan alla. Maailman ensimmäiseksi ihmisen aikaansaamaksi mantereeksi kutsuttu pyörre sijaitsee keskellä Tyyntä valtamerta, Japanin ja Yhdysvaltojen välillä. Merivesi kuluttaa muovijätteen mikroskooppisen pieniksi muovihiukkasiksi. Näitä hiukkasia löytyy myös kotoisesta Itämerestämme.

Maailman merten jätepyörteet ovat kymmenkertaistuneet joka vuosikymmen aina 1950-luvulta alkaen. Jätepyörteet muodostuvat, kun merivirtojen liikkeet keskittävät kelluvaa muovia ryppäiksi. Muovi ei ole biohajoavaa ja juuri siksi se on erittäin haitallista maapallon ekosysteemeille. Sen sijaan, että muovi hajoaisi kuten muut roskat, se ainoastaan pirstoutuu hitaasti pienemmiksi hiukkasiksi aaltojen mekaanisen liikkeen, hapettumisen ja auringon UV-säteilyn hajottaessa muovijätettä. Nämä mikroskooppisen pienet muovisirutkin ovat kuitenkin yhä liian kovia minkään eliölajin sulatettavaksi.  Vaikka muovihiukkasten seurauksista on vasta vähän tietoa, on selvää, että niistä on haittaa lukuisille eliölajeille sekä valtameren ekosysteemille.

Lue lisää:

Out in the Pacific plastic is getting drastic (Algalita Marine Research Institute)

Pollution and Toxins: Oceans (World Centric)

Ocean Trash: 5.25 Trillion Pieces and Counting, but Big Questions Remain (National Geographic)

Microplastics (UNEP)


Päivitetty viimeksi: 18.2.2016