Kansainvälinen siirtolaisten päivä

International Migrants Day

Globalisaatio sekä tiedonvälityksen ja liikenteen tehokkuus ovat nostaneet siirtolaismääriä merkittävästi verrattuna aikaisempiin historiallisiin aikakausiin - vuonna 2000 arvioitiin siirtolaisia olleen maailmanlaajuisesti 175 miljoonaa, ja yli kymmenen myöhemmin heitä on jo vuosittain 232 miljoonaa.

Siirtolaisuuden yleistyessä myös yhteiskunnat ympäri maailmaa kohtaavat uusia haasteita, ennakkoluuloja ja mahdollisuuksia, joita siirtolaiset tuovat mukanaan taloudellisesti ja sosiaalisesti. Siirtolaisiis vaikuttaa työllisyyslukuihin, palkkatasoihin mutta myös monipuolistavat työvoimarakennetta, vastaavat tiettyjen työpaikkojen työvoimapulaan ja mahdollistavat yritysten kapasiteettia laajentaa toimintaansa ja tuovat markkinoille uusia kuluttajia ja mahdollisuuksia talouskasvuun.

Siirtolaisuudella on todistettuja hyviä vaikutuksia yhteiskunnallisesti ajatellen, ja siksi tänään, 4. joulukuuta, onkin hyvä seurata YK:n yleiskokouksen esimerkkiä ja huomioida siirtolaisten päivänä heidän ihmisoikeuksiensa toteutumista ja olla osallisena kokemuksien jakamisella ja omalla toiminnalla heidän turvallisuutensa takaamisessa.

YK:n yleiskokouksen julistus, 4.12.2000, A/RES/55/93

Teemapäivän kotisivu