Kansainvälinen vammaisten päivä

1. Vammaisten oikeudet turvallisuuden, kehityksen ja ihmisoikeuksien kontekstissa

Tavoite: Tutustua yleissopimukseen vammaisten oikeuksista turvallisuuden, kehityksen tai ihmisoikeuksien kontekstissa
Kohderyhmä: lukio

90 min
HI, HE, YH

Ohjeet:

Valitkaa joko yksi sivun alalaidasta löytyvistä, vammaisuuteen liittyvistä tarinoista tai jakakaa luokka pienempiin ryhmiin niin, että ryhmät tutustuvat aina kukin yhteen tarinaan.

Tarina 1 käsittelee yleissopimusta vammaisten oikeuksista turvallisuuden kontekstissa, tarina 2 käsittelee yleissopimusta vammaisten oikeuksista kehityksen kontekstissa ja tarina 3 ihmisoikeuksien kontekstista.

Pohtikaa tarinoiden jälkeen

  • Mitä turvallisuus/kehitys/ihmisoikeudet tarkoittaa tarinan henkilölle?
  • Mitkä ovat tarinan henkilön turvallisuuteen/kehitykseen/ihmisoikeuksiin kohdistuvat uhkat?
  • Millä keinoilla tarinan henkilön turvallisuus/kehitys/ihmisoikeuksien toteutuminen taataan?

Jaa seuraavaksi oppilaille tietosivu vammaisuudesta taustamateriaaliksi sekä paperikopio itse sopimuksesta (molemmat löytyvät sivun alalaidasta).

Jaa seuraavat tehtävänannot ryhmille heidän valitsemiensa tarinoiden perusteella:

Tarina 1: Yleissopimus vammaisten oikeuksista turvallisuuden kontekstissa
Tutustutaan ryhmälle annettuun sopimusartiklaan (§ 16, vapaus hyväksikäytöstä, väkivallasta ja pahoinpitelystä, sekä erityisesti sopimuksen johdannon osioihin q, u). Kirjataan ylös huomioita: miten sopimuksen kyseinen artikla voisi parantaa tarinan henkilön ja hänen perheensä elämää? Miettikää kerrannaisvaikutuksia: yksi asia johtaa toiseen, toinen kolmanteen ja kolmas neljänteen!

Tarina 2: Yleissopimus vammaisten oikeuksista kehityksen kontekstissa
Tutustutaan ryhmälle annettuun sopimusartiklaan (§ 28, riittävä elintaso ja sosiaaliturva, sekä erityisesti sopimuksen johdannon osioihin p, q, t). Kirjataan ylös huomioita: miten sopimuksen kyseinen artikla voisi parantaa tarinan henkilön ja hänen perheensä elämää? Miettikää kerrannaisvaikutuksia: yksi asia johtaa toiseen, toinen kolmanteen ja kolmas neljänteen!

Tarina 3: Yleissopimus vammaisten oikeuksista ihmisoikeuksien kontekstissa
Tutustutaan ryhmälle annettuun sopimusartiklaan (§ 9, esteettömyys, sekä erityisesti sopimuksen johdannon osioihin k, n, v). Kirjataan ylös huomioita: miten sopimuksen kyseinen artikla voisi parantaa tarinan henkilön ja hänen perheensä elämää? Miettikää kerrannaisvaikutuksia: yksi asia johtaa toiseen, toinen kolmanteen ja kolmas neljänteen!

Keskustelkaa lopuksi työryhmien havainnoista. Kukin ryhmä voi lyhyesti esitellä havaintonsa, jonka jälkeen aiheesta voidaan keskustella yhteisesti.

2. Esteettömyys koulussamme

Tavoite: Tarkastella ympäristöämme uudesta näkökulmasta ja huomata mitä esteettömyys tarkoittaa eri tilanteissa.
Kohderyhmä: alakoulu, yläkoulu ja lukio

1 oppitunti
AI, UE

Ohjeet:

Miltä tuntuisi olla sokea, kuuro, mykkä tai liikuntarajoitteinen? Testataan kuinka hyvin oppilaat pärjäisivät omassa koulussaan jos heillä olisi jokin edellä mainituista rajoitteista.

Jaetaan oppilaat neljään ryhmään. Kunkin ryhmän sisällä oppilaat muodostavat pareja. Tehtäviä kierrätetään niin, että jokainen ryhmä/pari saa kokeilla kaikkia tehtäviä.

Ryhmä nro 1. Toinen pareista on sokea. Hänen tehtävänään on selvitä luokkahuoneesta ruokalaan tai pihalle sokeana, eli huivi tms. silmille sidottuna. Toinen pari on mukana auttamassa sokeaa ystäväänsä tarpeen vaatiessa. Vaihdetaan lopuksi rooleja.

Ryhmä nro 2. Toinen pareista on kuuro ja toinen kuuleva. Kuurolla oppilaalla on korvatulpat. Kuuleva pari yrittää selittää kuurolle ystävälleen mitä ruokaa tänään on koulussa ja mitä hän teki eilen koulun jälkeen sanoja käyttämättä. Kuuro ystävä yrittää ymmärtää mitä ystävä hänelle kertoo. Vaihdetaan lopuksi rooleja.

Ryhmä nro 3. Toinen pareista on mykkä. Hänen tehtävään on selittää kuulevalle ystävälleen edellisen päivän kotiläksyt ja mitä hän teki eilen koulun jälkeen. Puhuva ystävä yrittää ymmärtää mitä ystävä hänelle kertoo. Vaihdetaan lopuksi rooleja.

Ryhmä nro 4. Tätä tehtävää varten olisi hyvä jos käytössä olisi pyörätuoli. Toinen pareista istuu pyörätuoliin ja lähtee kävelevän ystävänsä kanssa ulos. Matkalla hän käy vessassa. Kävelevä ystävä auttaa vain tarvittaessa. Vaihdetaan lopuksi rooleja.

Pohditaan tehtävän jälkeen miltä tuntui olla eri rooleissa? Missä kaikessa jouduit turvautumaan ystävän apuun? Kuinka hyvin teidän koulunne on suunniteltu erilaisia oppijoita silmällä pitäen?


Päivitetty viimeksi: 11.9.2017