3.12. Kansainvälinen vammaisten päivä

International Day of People with Disability (IDPwD)

Kansainvälistä vammaisten vuosikymmentä vietettiin 1983-1992. Tämän vuosikymmenen päättyessä vuonna 1992 YK:n yleiskokous julisti 3:nnen joulukuuta kansainväliseksi vammaisten päiväksi. YK:n yleissopimus vammaisten oikeuksista hyväksyttiin YK:n yleiskokouksessa joulukuussa 2006. Sopimus astui voimaan 3.5.2008, kun yli 20 maata oli ratifioinut sen. Sopimuksessa vahvistetaan jo ennestään vammaisille kuuluvia ihmisoikeuksia, kuten liikkumisvapautta sekä oikeutta laadukkaaseen elämään, koulutukseen ja työssäkäyntiin. Vuonna 2016 juhlistettiin sopimuksen 10-vuotispäivää. 

Maailman yli miljardi vammaista henkilöä muodostavat yhden eniten syrjäytyneistä ryhmistä. Vammaisten henkilöiden elämää ja kehitystä vaikeuttaa suuri määrä fyysisiä, oikeudellisia ja sosiaalisia esteitä. Nykyisin vain noin 45 maassa on erityisesti vammaisia henkilöitä koskevaa lainsäädäntöä. Yleissopimus velvoittaa jäsenvaltiot takaamaan myös vammaisille henkilöille kaikki ne oikeudet, jotka on aiemmissa ihmisoikeussopimuksissa vahvistettu kaikille ihmisille kuuluviksi. Keskeisin ajatus sopimuksessa on syrjinnän kieltäminen ja tasapuolisen kohtelun takaaminen kaikilla elämänalueilla.

YK:n International Day of People with Disability -sivulta voit lukea lisää kansainvälisestä vammaisten päivästä. 

Tiesitkö, että

  • WHO:n ja Maailmanpankin arvion mukaan maailmassa on yli miljardi vammaista henkilöä, mikä vastaa noin 15 prosenttia koko maailman väestöstä.
  • Noin 80% miljardista vammaisesta henkilöstä asuu matalan tai keskitasoisen tuloluokan maissa, missä terveydenhuolto ja sosiaaliset palvelut eivät useinkaan ole kaikkien kansalaisten saatavilla.
  • Maailmassa joka neljännessä kotitaloudessa asuu vammainen, mikä tarkoittaa sitä, että 2 miljardia ihmistä päivittäin on tekemisissä vammaisten kanssa.
  • 80 prosenttia vammaisista elää köyhyysrajan alapuolella.
  • Kehitysmaissa 80-90 prosenttia vammaisista on työttöminä. Teollisuusmaissa vastaava luku on 50-70 prosenttia. 
  • 90 prosenttia kehitysmaiden vammaista lapsista ei käy koulua ja arvioiden mukaan vain joka sadas aikuinen vammainen on lukutaitoinen.
  • Vain 3-4 prosenttia kehitysmaiden vammaisista hyötyy tällä hetkellä kehitysohjelmista
  • Perinteisesti vammaisuus on määritelty lääketieteen avulla, poikkeamana niin kutsutusta normaalista. Nykyisin vammaisuutta tarkastellaan yhä useammin sosiaalisesta näkökulmasta käsin. Sen mukaan yhteiskunta määrittelee sen, mitä pidämme vammaisuutena. 

(Lähteet: Suomen YK-liitto, Fidida, UM, WHO, World Report on Disability, Division for Social Policy and Development Disability (UN))

Tehtäviä ja materiaalia oppitunnille: 

Kansainvälisen vammaisten päivän tehtävät

YK:n yleissopimus vammaisten oikeuksista englanninkielinen video 7:03 (toinen aste)


Päivitetty viimeksi: 15.9.2017