16.11. Kansainvälinen suvaitsevaisuuden päivä

International Day for Tolerance

Päätös kansainvälisen suvaitsevaisuuden päivän viettämisestä tehtiin YK:n yleiskokouksessa 12.12.1996. Päivän ajankohta juontuu siitä, että juuri 16. marraskuuta 1995 Unescon jäsenvaltiot hyväksyivät suvaitsevaisuuden periaatteiden julistuksen (Declaration of Principles on Tolerance). Julistuksessa todetaan, että suvaitsevaisuus ei ole vain vaalittava arvo, vaan myös edellytys rauhalle sekä yleiselle taloudelliselle ja sosiaaliselle kehitykselle.   

Suvaitsevaisuuden päivänä YK muistuttaa kaikkia kunnioittamaan ihmisten moninaisuutta, vapautta ja tasa-arvoa ja kannustaa erilaisten kulttuurien, yhteiskuntien ja ihmisten väliseen yhteistyöhön, arvostukseen ja vuorovaikutukseen. Suvaitsevaisuus ja kulttuurien välisen yhteisymmärryksen edistäminen olivat keskeisiä periaatteita, joiden pohjalta YK:n peruskirja sekä ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistus laadittiin 1940-luvulla. 

YK:n Internetional Day for Tolerance -sivuilta voit lukea lisää kansainvälisestä suvaitsevaisuuden päivästä. 

      Tiesitkö, että

  • Vuoden 2016 lopussa Suomen väkiluku oli 5 503 297, josta miehiä 49 prosenttia ja naisia 51 prosenttia
  • Suomessa asui 243 639 ulkomaiden kansalaista vuonna 2016
  • Virallisten kielten lisäksi Suomessa eniten puhutut kielet ovat venäjä, viro ja arabia
  • Suomalaisista evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuuluu 72 prosenttia väestöstä ja ortodoksiseen kirkkoon 1,1 prosenttia väestöstä
  • Suomessa oli vuonna 2010 noin 40 000 muslimia
  • Romaneja asuu maassamme arviolta 10 000
  • Suomessa on noin 60 kieltä, joilla on vähintään sata äidinkielistä puhujaa
  • Saamelaisten kotiseutualueella (Enontekiön, Inarin ja Utsjoen kunnat sekä Sodankylän kunnassa sijaitseva Lapin paliskunnan alue) puhutaan kolmea saamelaiskieltä: pohjois-, inarin- ja koltansaamea
  • Äidinkieleltään viittomakielisiä kuuroja on Suomessa noin 5 000

(Lähteet: Suomen YK-liitto, Tilastokeskus)

Tehtäviä ja materiaalia oppitunnille: 

Kansainvälisen suvaitsevaisuuden päivän tehtävät

TOGETHER: A global campaign to change perceptions and attitudes towards refugees and migrants (UN) (video 1:50, englanti)


Päivitetty viimeksi: 17.9.2018