Kansainvälinen päivä aseellisten konfliktien ympäristötuhojen estämiseksi

1. Konfliktit koettelevat luontoa

Tavoite: Ymmärtää ympäristö- ja luonnonvaraongelmien sekä konfliktien väliset yhteydet
Kohderyhmä: yläkoulu ja lukio

30 min
GE, BI, HY

Ohjeet:

Lukekaa läpi sivun alalaidasta löytyvät, aihetta käsittelevät tietoiskut. Pohtikaa tämän jälkeen miten niissä mainitut asiat voivat vaikuttaa konfliktien syntyyn tai miten konfliktit voivat edistää tietoiskuissa mainittuja ilmiöitä. Pohtikaa erityisesti syy- ja seuraussuhteita. Keksittekö konflikteja tai maita, jossa olisi vastaavanlaisia tilanteita? Alla lisäkysymyksiä pohdinnan tueksi.

  • Mitä riskejä sisältyy ilmastopakolaisten määrän kasvuun?
  • Missä päin maailmaa ilmastopakolaisia uskotte olevan?
  • Kuinka ilmastopakolaisia voitaisiin auttaa?
  • Kuinka ilmastopakolaisten määrän nousua voitaisiin hidastaa?
  • Mitä seurauksia voi konfliktin aiheuttamilla ympäristötuhoilla olla?
  • Kuinka konfliktien ympäristötuhoja voitaisiin ennaltaehkäistä?
  • Kuinka konfliktin jälkeen syntyneitä ympäristötuhoja voidaan korjata, jotta konflikti ei puhkeaisi uudestaan?


Päivitetty viimeksi: 8.9.2017