6.11. Kansainvälinen päivä aseellisten konfliktien ympäristötuhojen estämiseksi

International Day for Preventing the Exploitation of the Environment in War and Armed Conflict

Julistamalla vuonna 2001 marraskuun 6. päivän kansainväliseksi päiväksi sotien ja aseellisten konfliktien aiheuttamien ympäristötuhojen estämiseksi YK:n yleiskokous halusi kiinnittää huomiota konfliktien ympäristöä tuhoaviin vaikutuksiin. Konfliktit ovat uhka paitsi ihmisille, myös luonnonvaroille ja ekosysteemien toiminnalle, ja haittavaikutukset saattavat ulottua pitkälle konfliktin loppumisen jälkeiseen aikaan.

Kestävän kehityksen tavoitteet sisältävässä Agenda 2030:ssa todetaan, että ”kestävää kehitystä ei voida toteuttaa ilman rauhaa ja turvallisuutta, ja rauha ja turvallisuus ovat vaarassa ilman kestävää kehitystä”. Ympäristö pitäisikin huomioida kaikissa konfliktin vaiheissa: sen ehkäisyssä, itse konfliktin aikana sekä rauhanrakentamisen prosessissa. Yhdistyneiden kansakuntien ympäristöohjelma UNEP:n mukaan viimeisen 60 vuoden aikana ainakin 40 prosenttia valtioiden sisäisistä konflikteista ovat liittyneet jollain tavoin luonnonvarojen, esimerkiksi viljelymaan, veden, öljyn tai kullan, riistoon. Ympäristö voi kärsiä konfliktien aikana monella tapaa. Kaivoja saastuu, metsiä hakataan ja eläimiä tapetaan sotilaallisen hyödyn toivossa. 

YK:n International Day for Preventing the Exploitation of the Environment in War and Armed Conflict -sivuilta voit lukea lisää kansainvälisestä päivästä sotien ja aseellisten konfliktien aiheuttamien ympäristötuhojen estämiseksi.

        Tiesitkö, että

  • konfliktinehkäisy on huomattavasti halvempaa kuin konfliktista toipumisen rahoittaminen
  • asevarusteluun käytetään maailmassa yhteensä noin 1,7 tuhatta miljardia vuosittain
  • vuosituhattavoitteiden saavuttamiseen, kuten köyhyyden puolittamiseen ja peruskoulutuksen ulottamiseen kaikille, riittäisi arvioiden mukaan vain noin 135 miljardin dollarin vuosittainen summa
  • sota ja konfliktit aiheuttavat mittavia ympäristötuhoja
  • ympäristönsuojelu voi kuitenkin toimia myös sillanrakentajana kiistaosapuolien välillä
  • Ympäristö voi olla sodankäynnin väline. Esimerkiksi Persianlahden sodan aikana vuonna 1991 Irakin joukot sytyttivät Kuwaitin öljylähteitä palamaan, jolloin miljoonia tonneja raakaöljyä pääsi saastuttamaan vesiteitä.
  • Ympäristöongelmat, kuten aavikoituminen ja kuivuus, voivat olla osasyitä konflikteihin. Kuivuus aiheuttaa köyhyyttä, magninalisoi ihmisiä ja lisää siirtolaisuutta, minkä seurauksena myös väkivallan riski kohoaa. YK:n ympäristöohjelma UNEP:n mukaan kuivuus on ollut yksi tekijä esimerkiksi Darfurin konfliktin taustalla. Konflikti puhkesi Sudanin länsiosissa vuonna 2003. 
  • konfliktialueiden ympäristötuhojen selvittäminen luetaan nykyään humanitaariseksi avuksi

(Lähteet: From Conflict to Peacebuilding -The Role of Natural Resources and the Environment, Suomen YK-liitto, WWF, SIPRI Yearbook 2015, )

Tehtäviä oppitunnille: 

Päivään liittyvät tehtävät


Päivitetty viimeksi: 20.9.2017