Ympäristöpäivä

1. "Eko Ja Öky"

Tavoite: perehtyä erilaisten ympäristökäyttäytymisten vaikutuksiin.
Kohderyhmä: alakoulu, yläkulu ja lukio

1-2 oppituntia
AI, BI, GE, IT, HY, ET, FI

Ohjeet:

Jakautukaa 4-6 hengen ryhmiin. Jaa jokaiselle ryhmälle saa kaksi suurta (väh. A3) ja kaksi tavallista (A4) paperia-arkkia. Aloittakaa laatimalla mielikuvakartat pienemmille papereille. Laatikaa toiselle paperille kuvaus ympäristöönsä kunnioittavasti suhtautuvasta henkilöstä ja toiselle vastaavasti kuvaus henkilöstä, joka ei välitä omien toimiensa vaikutuksista lainkaan. Nimetkää henkilöt Ekoksi ja Ökyksi.

Piirtäkää isoille papereille Ekon ja Ökyn hahmot. Kirjoittakaa hahmojen ympärille Ekoa Ja Ökyä kuvaavia asioita: mitä he harrastavat, miten asuvat, millaiset perheet heillä on, missä he ovat töissä, miten liikkuvat, missä ja kuinka usein he lomailevat jne.

Esitelkää hahmot luokalle. Kirjatkaa taululle keskeisimmät havainnot hahmoistanne.

Pohtikaa seuraavaksi koko luokan kesken:

  •     Millainen maailma olisi, jos kaikki olisivat kuten Eko / Öky?
  •     Miltä näyttäisi tulevaisuus 50 vuoden kuluttua, jos Ekojen määrä lisääntyy? Entä jos Ökyjen?

Tarkastelkaa omaa käyttäytymistänne viimeisen viikon ajalta:

  •     Kuinka monta Ekoilua ja Ökyilyä havaitset omasta toiminnastasi?

Valitkaa lopuksi luokasta muutama vapaaehtoinen ja improvisoikaa kuvitteellinen Ekon ja Ökyn tapaaminen esimerkiksi seuraavissa tilanteissa:

  •     illallisella ravintolassa
  •     huoltoasemalla
  •     matkatoimistossa
  •     automarketissa

(Lähde: Vihreää draamaa tavaramaailmassa)

2. "Turhake"

Tavoite: pohtia erilaisten kulutustavaroiden tarpeellisuutta.
Kohderyhmä: soveltaen sopii kaikille

12 oppituntia
BI, GE, HY, FI

Ohjeet:

Suomen Luontoliitto valitsee vuosittain ympäristöstään kiinnostuneiden kansalaisten ehdotusten perusteella "Vuoden Turhakkeen". Turhakkeeksi on valittu mm. lehtipuhallin, vaipankätkijä, ulkomainen pullotettu vesi sekä hampurilaisaterian kylkiäinen.

Kerätkää taululle luokkanne omia turhake-ehdotuksia. Valitkaa pareittain oma suosikkinne ja perustelkaa valintanne luokalle.

Listatkaa tämän jälkeen turhakkeeksi sopivia tavaroita, joita itse tai perheenne omistaa. Voitte miettiä esimerkiksi saamianne syntymäpäivä- tai joululahjoja. Olivatko ne tarpeellisia, entä ympäristöystävällisiä? Kirjatkaa ylös mistä olette tavaran saaneet, kuinka monta kertaa olette sitä käyttäneet? Olisiko tavarasta mahdolllista luopua?

Järjestäkää koulussanne ympäristöpäivää edeltävänällä viikolla äänestys Vuoden Turhakkeesta. Laatikaa ilmoitustaululle lista suosikkiehdotuksista. Laittakaa viereen äänestylaatikko ja laskekaa ympäristöpäivän aamuna kertyneet äänet. Julistakaa tulos keskusradin kautta. Äänestyksen yhteyteen voitte laatia materiaalia ympäristönsuojelusta ja herätellä koulutovereitanne huomaamaan oman elämänsä turhakkeita.

3. "Turhake"- näyttely

Tavoite: pohtia erilaisten kulutustavaroiden tarpeellisuutta.
Kohderyhmä: soveltaen sopii kaikille

1-2 oppituntia
AI, BI, GE, HY, ET, FI

Ohjeet:

Etsikää kotoanne mahdollisimman turhia esineitä. Antakaa esineille turhuuspisteitä:

  •     negatiiviset ympäristövaikutukset: kertakäyttöinen, saastuttava, ei kierrätettävissä
  •     käyttökelvottomuus: ei kertakaan, tai erittäin harvoin, käytetty, hankala käyttää, ei vastaa tarkoitustaan, ei toimi, vaarallinen
  •     korvattavuus: esineen toiminnon voisi helposti tehdä ilman ko. tuotetta

Tuokaa valitsemanne esine kouluun vähintään päivää ennen ympäristöpäivää. Mikäli esine ei ole liikuteltavissa, ottakaa siitä kuva. Liittäkää jokaiseen Turhakkeeseen kuvaus esineen käyttötarkoituksesta, iästä ja kokemuksista sen käytettävyydestä. Lisätkää kuvauksen alle lyhyt kuvaus esineen hyödyttömyydestä turhuuspisteineen. Voitte signeerata kuvauksen esimerkiksi mainitmalla ketkä tuotetta jäivät erityisesti kaipaamaan ja miksi.

Järjestäkää Turhakkeista näyttely koulunne aulaan ympäristöpäivänä. Jakakaa näyttelyn opas- ja vahtivuorot luokan kesken. Osa voi toimia havainnoijina kierrosten kuluessa ja herätellä katsojia pohtimaan omia kulutustottumuksiaan ja kuluttamisen ympäristövaikutuksia.


Päivitetty viimeksi: 6.5.2013