5.6. Maailman ympäristöpäivä

World Environment Day

15. joulukuuta 1972 YK:n yleiskokous päätti julistaa 5. kesäkuuta Maailman ympäristöpäiväksi. Päivämäärä muistuttaa Tukholmassa samana vuonna pidetystä YK:n ympäristökokouksesta. Kokouksen tuloksena perustettiin YK:n ympäristöohjelma UNEP.

Ympäristöpäivän tavoitteena on nostaa esiin muutoksia, joita ympäristössämme tapahtuu. Erityisen suuria haasteita ilmastonmuutos, ilmaston lämpeneminen ja kasvihuonepäästöt aiheuttavat kehitysmaissa. Myös arktisilla alueilla ilmastonmuutoksen vaikutukset ovat merkittäviä. Ilmaston lämpeneminen vaikuttaa paitsi kasvi- ja eläinkuntaan myös ihmisten toimeentulomahdollisuuksiin.

Tiesitkö, että

  • maapallon keskilämpötila on kohonnut 0,74 astetta viimeisimmän sadan vuoden aikana.
  • 1,5 asteen nousu lämpötilassa vuoteen 2080 mennessä voi altistaa nälälle 50 miljoonaa, malarialle 200 miljoonaa ja vesipulalle 2 miljardia ihmistä.
  • arktisilla alueilla ilmaston arvioidaan lämpenevän jopa 5-7 astetta.
  • vuosina 1970–2004 maailman kasvihuonekaasupäästöt ovat kasvaneet 70 prosenttia ja hiilidioksidipäästöt 80 prosenttia esiteolliseen aikaan verrattuna.
  • uusimpien ilmastoskenaarioiden mukaan maapallon keskilämpötila nousee vuoteen 2100 mennessä 1,1-6,4 astetta verrattuna vuosien 1980-1999 keskilämpötilaan

(Lähde: YK-liitto, Osoite: maapallo, Ilmasto.org, Ymparisto.fi)

Ympäristöpäivän tehtävät


Päivitetty viimeksi: 7.5.2013