Vesipäivä

1. Vesi - elämän lähde

Tavoite: pohtia veden merkitystä arjen hyvinvoinnille.
Kohderyhmä: alakoulu ja yläkoulu

1 oppitunti
AI, FI, YH, GE

Ohjeet:

Lukekaa Eppu Nuotion kirjoitus vedestä (liitteenä). Kirjatkaa pareittain mihin kulutatte vettä yhden päivän aikana. Vertailkaa listoja luokassa.

Pohtikaa yhdessä seuraavia kysymyksiä:

 •     Miten selviäisit päivästä ilman vettä? Entä kahdesta?
 •     Mistä joutuisit luopumaan, jos käytössäsi olisi ainoastaan 20l vettä/päivä? Mihin käyttäisit vetesi?
 •     Kuinka voisit omalta osaltasi säästää vettä?
 •     Mitkä tekijät vaikuttavat maailmanlaajuisesti veden saantiin?
 •     Voiko vesipula uhata Suomea?

2. Vedensäännöstelyn ABC

Tavoite: suunnitella henkilökohtaiset vedenkulutuksen aakkoset.
Kohderyhmä: yläkoulu ja lukio

1 oppitunti
AI, GE, TE, YH

Esivalmistelut: Pitäkää henkilökohtaista päiväkirjaa vedenkulutuksesta viikon ajan. Laatikaa havainnoistanne raportti.

Ohjeet:

Esitelkää vesipäiväkirjat ja raportit luokassa. Listatkaa pienryhmissä 12 erilaista veden käyttötapaa ja asettaa ne tärkeysjärjestykseen. Perustelkaa ratkaisunne. Vähentäkää tämän jälkeen listaltanne 5 vedenkäytönatapaa, joista olette valmiit luopumaan. Laatikaa 5-7 kohdan ohjeistus vedenkäytön säännöstelyyn.

3. Minä ja maailma

Tavoite: pohtia omia vaikutusmahdollisuuksia kestävän kehityksen edistämiseen.
Kohderyhmä: yläkoulu ja lukio

1 oppitunti
AI, GE, TE, YH
Ohjeet:

Puhdas vesi on elämän perusedellytys. Pohtikaa pareittain kuinka voitte omalla käyttäytymisellänne vaikuttaa maailman vesivarojen säilymiseen jokaisen ulottuvilla. Antakaa vähintään kolme esimerkkiä.

4. Vessat kaikille -kampanja

Tavoite: perehtyä maailman sanitaatio tilanteeseen.
Kohderyhmä: yläkoulu ja lukio

1 oppitunti
AI, GE, KU, TE, HY, ATK

Ohjeet:

Tutustukaa oheiseen faktaluetteloon. Mitä ajatuksia se teissä herättää? Millaisin keinoin maailman saniteettitasoa olisi mahdollista parantaa? Minkälaisia toimia vaaditaan hallituksilta, entä yksittäisiltä kansalaisilta?

Suunnitelkaa ryhmissä kampanjaesite sanitaatio-olosuhteiden parantamiseksi.

Tiesitkö, että:

 •     1,8 miljoonaa lasta kuolee vuosittain ripuliin.
 •     1,8 miljardia ihmistä käyttää keskimäärin 20 litraa vettä päivässä. Britannian asukkaat käyttävät 50 litraa päivässä pelkästään WC:n huuhteluun.
 •     Manilan ja Accran slummien asukkaat maksavat vedestä enemmän kuin ihmiset Lontoossa ja New Yorkissa.
 •     Viidesosalta kehitysmaiden ihmisistä puuttuu puhdas vesi ja puolelta sanitaatio.
 •     Vettä ja sanitaatiota koskevien vuosituhattavoitteiden saavuttaminen merkitsisi 203 000 lapsikuolemaa vähemmän vuonna 2015.
 •     2,6 miljardia ihmistä (41% maailman väestöstä) elää ilman kunnollista sanitaatiota.

(Lähteet: UNDP:n Inhimillisen kehityksen raportti 2006)


Päivitetty viimeksi: 8.10.2014