Naistenpäivä

1. Lottovoitto syntyä pojaksi?

Tavoite: pohtia sukupuolen merkitystä ja eri sukupuolien arvoa.
Kohderyhmä: yläkoulu ja lukio

1 oppitunti
AI, FI, HY, GE, ET, UE
Ohjeet:

Jakaantukaa noin neljän hengen ryhmiin. Lukekaa alla olevat tietoiskut ja vastatkaa sen jälkeen kysymyksiin. Tunnin lopuksi käykää yleiskeskustelu koko luokan kesken.

100 miljoonaa naista puuttuu!

Syntyvyystilastojen perusteella maailmasta puuttuu arviolta 100 miljoonaa tyttöä. Pelkästään Kiinassa ja muualla Aasiassa on noin 70 miljoonan tytön vaje. Tyttösikiöitä abortoidaan ja tyttövauvoja surmataan yhä paljon.

(Lähde: Fredi- Pojat, tasa-arvo ja ihmisoikeudet)

Intiassa kielletyt sukupuolenseulonnat yhä arkipäivää!

Intiassa on 927 naista tuhatta miestä kohden. Suhdeluku kuitenkin vaihtelee eri alueiden välillä, ja esimerkiksi Maharashtran osavaltion alueen Shivpurin kaupungissa naisia on vain 667. Joidenkin arvioiden mukaan jopa 50 miljoonaa naista "puuttuu" Intiasta.

Vaikka sikiön sukupuolen kertominen vanhemmille ultraäänitutkimuksessa on laitonta ja rangaistava teko, sitä harrastetaan klinikoilla niin kaupungeissa kun kylissäkin. Monet perheet haluavat tietää lapsen sukupuolen voidakseen abortoida sikiön, jos se on tyttölapsi. Usein perheessä on jo tyttö entuudestaan ja seulonnalla vanhemmat haluavat estää uuden tyttölapsen syntymisen.

(Lähde: Global Finland/Näkökulma: Intian puuttuvat tytöt ja naiset)

Kysymykset:

  •     Mistä teksteissä mainitut ilmiöt johtuvat?
  •     Millaisia seurauksia sukupuolittuneella syntyvyyden säännöstelyllä on?
  •     Millaiselta maailma näyttää 50 vuoden kuluttua, jos kehitys jatkuu samanlaisena?
  •     Miten tyttölapsien arvostusta voitaisiin lisätä?

2. Liputus

Tavoite: pohtia liputuksen, sukupuolen ja arvostuksen välistä suhdetta Suomessa.
Kohderyhmä: alakoulu, yläkoulu ja lukio

1 oppitunti
Ai, FI, HY

Ohjeet:

Jakaantukaa 3-5 oppilaan ryhmiin. Tutkikaa suomalaisia liputuspäiviä ja vastatkaa alla oleviin kysymyksiin.

Kysymykset:

  •     Kuinka monta merkkihenkilölle nimettyä liputuspäivää on Suomessa?
  •     Kuinka monta naista ja kuinka monta miestä on saanut oman liputuspäivän?
  •     Mitä asiota henkilöiden liputuspäivänä juhlistetaan?
  •     Mitä henkilöiden liputuspäivät mielestänne kertovat suomalaisten merkkihenkilöiden arvostuksesta?
  •     Kenelle historialliselle merkkihenkilölle tulisi mielestänne nimetä oma liputuspäivänsä? Miksi?


Päivitetty viimeksi: 6.5.2013