Diplomin tilaaminen

suomi

Kypsyyskokeen valmistuttua työn ohjaajan toivotaan palauttavan ao. sähköinen lomake YK-liittoon, jolloin hänelle lähetetään valmis diplomipohja.

Koulun tiedot
MKK työn yksityiskohdat