Malli-YK-kokouksen järjestäminen

Malli-YK-kokouksen tavoitteena on YK-tietouden lisääminen, kansainvälisten suhteiden ja eri maiden poliittisten käytäntöjen ymmärtäminen. Kokoukseen valmistautuminen antaa nuorille tilaisuuden lisätä tietämystään globaaleista kysymyksistä ja ajankohtaisista politiikan keskustelun aiheista. Lisäksi Malli-YK-kokous harjaannuttaa keskustelu- ja väittelytaitoja, opettaa kokouskäytännöistä ja antaa esiintymisvarmuutta.

Malli-YK-kokouksen valmistelu

Malli-YK-kokouksen valmistelu kannattaa aloittaa hyvissä ajoin. Ensimmäiseksi tulee päättää kokouksen ajankohta ja osallistujamäärä. Myös simuloitavan kokouksen tyyppi, käsiteltävät teemat sekä edustettavat valtiot on syytä päättää mahdollisimman aikaisin.

Malli-YK-kokouksia voi järjestää erimittaisina. Malli-YK-kokouksen voi toteuttaa pienessä ryhmässä koulussa, koko koulun tapahtumana tai yhdessä toisen koulun kanssa. Mahdollista on järjestää myös Malli-YK -kokous satojen osallistujien tapahtumana esimerkiksi kaupungin konferenssikeskuksessa.

Yhden luokan kokoukselle riittää yksi koulupäivä, mutta koko koulun kokous voi olla 1-2 päiväinen.

Malli-YK-kokouksen toteuttamiseksi on laadittu yleisiä ohjeita ja sääntöjä, joita noudattamalla kokouksen läpivienti onnistuu. Alle on koottu pdf-muodossa ohjeet, kuinka kouluissa ja oppilaitoksissa voidaan järjestää Malli-YK-kokous.

Ohjeissa keskitytään yleisimmin simuloitavien elinten, yleiskokouksen ja turvallisuusneuvoston työskentelyyn. Muita YK:n toimielimiä on mahdollista simuloida samoilla periaatteella. Ohjeistuksissa on joitakin yleiskokouksen, sen komiteoiden ja turvallisuusneuvoston menettelytapoja yksinkertaistettu.

Jokaista Malli-YK-kokousta varten kannattaa laatia omat säännöt, joissa mahdolliset erityistilanteet ja tarpeet on huomioitu. Sääntöjen tulee pohjautua simuloitavan YK:n elimen sääntöihin, mutta niitä voidaan tarpeen vaatiessa yksinkertaistaa. Alla olevat kokoussäännöt ovat vain yksi mahdollinen sääntöversio.

Valmistautuminen kokoukseen kannattaa aloittaa hyvissä ajoin. Valmistautumiseen voit hyödyntää yk.fi-sivustoa sekä globalis.fi-tietokantaa, mistä löydät maakohtaisia tilastotietoja sekä tietoa kansainvälisistä sopimuksista. Maailmankansalaisen kypsyyskoe (ks. sivupalkki) voi toimia ennakoivana tehtävänä tai projektina. Alta löydät ohjeita delegaattien valmistautumiseen, vinkkejä maatietouden kokoamiseen sekä käytännön ohjeita itse kokoussimulaation harjoittelemiseen ja päätöslauselman kirjoittamiseen.

1. Malli-YK -kokous: ohjeita järjestäjille

2. Malli-YK -yleiskokouksen säännöt

3. Malli-YK -kokoukseen valmistautuminen

4. Malli-YK: päätöslauselma

5. Perustietoa YK:sta

 

 

 

 

 


Päivitetty viimeksi: 23.1.2018