Malli-YK-ilmastokokoussimulaatio – Ilmiöpohjaisen oppimisen tueksi

Suomen YK-liitto järjestää keväällä 2016 maksuttomia ja käytännönläheisiä koulutuksia (3h) yläkoulun, lukioiden, toiseen asteen oppilaitosten opettajille sekä oppilaskuntien jäsenille ja ohjaaville opettajille MiniMUN (Mini Model United Nations) -ilmastokokousten järjestämisen tueksi.

Mikä on Malli YK ja MiniMUN-kokoussimulaatio?

Malli-YK-kokoukset ovat eräänlaisia roolipelejä tai simulaatioita YK:n toiminnasta johonkin ajankohtaiseen globaaliin ilmiöön liittyen. Osallistuminen kokoussimulaatioon tarjoaa mielenkiintoisen  ja toiminnallisen tavan perehtyä kansainväliseen yhteistyöhön ja kestävän kehityksen teemoihin.

Kokoussimulaatiot tukevat ilmiöpohjaista oppimista kestävän kehityksen kysymyksissä sekä aktiivista kansalaisuutta ja osallisuutta. Simulaation tekeminen edistää kriittistä medianlukutaitoa sekä neuvottelu- ja esiintymistaitoja. 

Koulutuksen lisäksi kouluissa toteutetaan MiniMUN (Mini Model United Nations Conference) -ilmastokokous, joka on 1-2 oppitunnin pituinen kokoussimulaatio YK:n toiminnasta. Kokous on helppo järjestää  valmiin ohjeistuksen ja materiaalin avulla sekä tuen avulla vaikka teema tai YK:n toiminta eivät olisi entuudestaan tuttuja. 

Lisää Malli-YK:sta (Model UN) ja MiniMUNista (Mini Model UN).

Kenelle?

Malli-YK-koulutukset on suunnattu erityisesti yläkoulun ja lukion opettajille, oppilaskuntien jäsenille ja oppilaskuntien ohjaaville opettajille.

Koulutuskokonaisuus:

. itsenäinen orientoituminen verkkoympäristössä valmiiden aineistojen avulla
. 3h YK-liiton koulutus. Koulutuksessa käydään läpi ja harjoitellaan MiniMUN-menetelmän käyttöä kestävän kehityksen ja ilmastonmuutoksen-teemoissa.
. ilmastokokouksen toteuttaminen koulussa keväällä 2016: simulaatioon valmistautuminen koulussa (1h); oppilaiden itsenäinen valmistautuminen simulaatioon (2h); simulaatio koulussa (1-2h); yhteenveto verkkoympäristössä

Tarkoituksena on, että koulutuksen jälkeen koulut toteuttavat oman ilmastokokouksen kevään 2016 aikana, jolloin voimme olla apuna sen järjestämisessä. Koulutuksen lisäksi saatte käyttöönne valmiit tukimateriaalit, tuntisuunnitelman, opaskirjasen sekä käytännön tukea YK-liiton kouluttajalta.

Miksi  tehdä Malli-YK- tai MiniMUN-simulaatioita?

  1. Menetelmä tukee uusia opetussuunnitelmia ja laaja-alaista osaamista, esimerkiksi kestävän kehityksen tuntemista. Se toimii ilmiöpohjaisen oppimisen tukena ja oppiainerajat ylittävänä menetelmänä.
  2. Simulaatiot auttavat oppilaita ymmärtämään YK:n toimintaa ja globaaleja kysymyksiä itse aktiivisen ja osallistavan tekemisen kautta.
  3. Menetelmä on yhteistoiminnallinen ja tukee aktiivista kansalaisuutta.
  4. Oppimiskokonaisuus kehittää kokous- ja neuvottelutaitoja, mielipiteen ilmaisua, tiedonhankintataitoja sekä harjaannuttaa esiintymistaitoja.
  5. Malli YK-kokouksia toteutetaan ympäri maailmaa. Monet maailman johtajista ovat toteuttaneet Malli-YK-kokouksia, kuten YK:n pääsihteeri Ban Ki-moon.

Koulutuspaikkakunnat ja ajankohdat:

Turku 7.4.

Oulu 12.4.

Rauma 20.4.

Lappeenranta 21.4.

Tampere 26.4.

Helsinki 27.4.

Jyväskylä 4.5.

Espoo 9.5.

Webinaari 11.5. klo 15-16

Ilmoittautuminen:

Koulutukset ovat maksuttomia ja koulutukseen ilmoittautuminen on alkanut!

Ilmoittaudu (nimi, koulu ja paikkakunta) christa.prusskij(at)ykliitto.fi

 

Suomen YK-liiton koulutustoiminta tukee YK:n ja Unescon asettamia kasvatus- ja koulutustavoitteita. YK-liitto toimii globaalikasvatuksen sektorilla, keskittyen toiminnassaan YK:n toiminnan tunnetuksi tekemiseen, ihmisoikeuksien edistämiseen ja vastuullisen kansalaisuuden tukemiseen. Kestävän kehityksen tavoitteet ja päämäärät ovat keskeisiä toimintaa ohjaavia periaatteita.


Päivitetty viimeksi: 3.5.2016