YK-kokousten simulaatiot

Malli-YK-kokoukset ovat valmisteltuja roolipelejä, simulaatioita YK:n toiminnasta. Malli-YK on monipuolinen ja osallistava menetelmä, joka sopii globaalien ilmiöiden tarkasteluun ja laaja-alaisten taitojen harjoitteluun. 

 

Malli-YK-kokoukset tutustuttavat osallistujat YK:n toimintaan, kansainväliseen päätöksentekoon, eri valtioiden poliittisiin näkökulmiin ja YK käyttäytymiseen. Osallistujat lisäävät tietämystään kansainvälisestä politiikasta ja kehittävät tiedonhankintataitojaan perehtymällä edustamiensa valtioiden oloihin. Kokoukseen osallistuminen opettaa myös kokous- ja neuvottelutaitoja sekä harjaannuttaa esiintymistaitoja. Malli-YK-kokous on oppiainerajat ylittävä menetelmä.

Simulaatioita on erilaisia:

Malli-YK-kokouksessa jäljitellään YK:n pääelinten (esim. yleiskokous, yleiskokouksen komiteat, turvallisuusneuvosto) toimintaa. Osallistujien määrästä riippuen kokous on 1-2 päivän mittainen simulaatio.

MiniMUN on hauska ja toiminnallinen kokoussimulaatio esimerkiksi YK:n yleiskokouksen 3. komitean kokouksesta tai ilmastokokouksesta, joka voidaan toteuttaa yhteensä 2-4 oppitunnin aikana. Kolmas komitea käsittelee sosiaalisia, kulttuurisia ja humanitaarisia kysymyksiä. 

Miten järjestän YK-kokoussimulaation?
 

  1. Valitaan kokoustyyppi (Malli-YK - pitkä versio, MiniMUN - lyhyt versio)
  2. Valitaan teema ja tutustutaan siihen. Useimmiten käsitellään ajankohtaisia globaaleja YK-teemoja.
  3. Tutustutaan YK-simulaatioon ja osallistujien rooleihin
  4. Delegaatiot valmistautuvat kokoukseen
  5. Pidetään kokous

 

Malli-YK-kokouksen voi järjestää omassa luokkahuoneessa, koko koulun tapahtumana tai yhteistyössä muiden oppilaitosten kanssa. 

Malli-YK-kokoukset ovat YK-liittojen keskeinen toimintamuoto maailmalla. Suomessa ensimmäiset suomenkieliset kokoukset pidettiin vuonna 2005.

Tietolähteitä:

YK ja kestävä kehitys -sivusto, jossa tietoa mm. kestävästä kehityksestä ja ihmisoikeuksista

globalis.fi -tietokanta, jossa maakohtaisia faktoja ja tilastoja esimerkiksi taloudesta, koulutuksesta, konflikteista ja kansainvälisistä sopimuksista.

yk.fi -perustietoa YK:sta ja sen toiminnasta

 


Päivitetty viimeksi: 6.9.2017