Maailmankansalaisen kypsyyskoe

Maailmankansalaisen kypsyyskoe on YK-liiton kansainvälisyyskasvatuksen opintokokonaisuus. Kypsyyskoe on avoin jokaiselle kiinnostuneelle ja se sopii suoritettavaksi kaikenikäisille.

Maailmankansalaisen kypsyyskokeen aikana tekijä tutustuu itseään kiinnostavaan kansainvälisyyteen liittyvään teemaan yksin, pareittain tai ryhmässä. Tekijä syventää tietämystään ja ymmärrystään valitusta aiheesta tutkimalla sitä eri näkökulmista. Hän oppii havaitsemaan yhteyksiä asioiden välillä sekä tunnistaa yksilön vastuun ja omat mahdollisuutensa vaikuttaa.

Maailmankansalaisen kypsyyskokeen suorittaminen aktivoi monipuoliseen tiedonhankintaan, oman oppimisen arviointiin ja saadun tiedon jakamiseen. Työn tekeminen opettaa myös oman työskentelyn arviointia ja oppimisprosessin seurantaa.

Kypsyyskoe soveltuu erinomaisesti suoritettavaksi osana koulujen ja oppilaitosten opetustarjontaa, se voi olla vapaavalintainen kurssi, projekti- tai päättötyö, tai se voi korvata osia opintokokonaisuudesta.

Maailmankansalaisen kypsyyskokeita on tehty vuodesta 1994 lähtien, jolloin joukko Suomen Unesco-kouluja toimi menetelmän kokeilijoina. Syksyyn 2014 mennessä kokeen on suorittanut yli 2500 opiskelijaa, alakoululaisista aikuisiin. Kypsyyskokeita on suoritettu niin peruskouluissa, lukioIssa, ammatillisissa oppilaitoksissa ja aikuiskoulutuskeskuksissa kuin kansan- ja kansalaisopistoissa sekä osana korkeakoulujen ja yliopistojen opintoja. Kokeen on suorittanut myös suuri joukko itsenäisiä opiskelijoita ja yksittäisiä henkilöitä.

Kypsyyskokeita ei palauteta Suomen YK-liittoon arvioitavaksi, vaan työn ohjaaja arvioi valmiin työn itsenäisesti. Ohjaajan toivotaan kuitenkin ilmoittavan työn valmistumisesta YK-liittoon sähköisellä lomakkeella, jolloin työstä lähetetään hänelle allekirjoitettu diplomi.

Kypsyyskoediplomia voi käyttää työnhaussa, koska se osoittaa asiantuntijuutta siinä aihealueessa, josta työ on tehty. Se voi toimia tarpeellisena dokumenttina jatko-opiskeluissa korvaten jonkin kurssin tai opintokokonaisuuden, riippuen tietysti oppilaitoksesta. Kypsyyskokeen tekeminen auttaa myös kehittämään tiedonetsintätaitoja ja tarkastelemaan omaa kehittymistä tällaisessa tutkimusprosessissa.

Maailmankansalaisuuteen kasvaminen on prosessi. Se on välittämistä, vaikuttamista ja vastuunkantoa. Ennen kaikkea se on uskoa omiin kykyihin ja kykyä toimia yhdessä.


Päivitetty viimeksi: 26.10.2018