Ihmisoikeudet

Ihmisoikeudet.net-verkkoportaali

Tietoa, taitoa ja asenteita ihmisoikeuskasvatukseen

Sivustoon on koottu perustiedot ihmisoikeuksista: Ihmisoikeuksien historia, tärkeimmät oikeudet, ihmisoikeussopimukset ja eri valvontamekanismit. Oikeuksien toteutumista tarkastellaan eri globaalikasvatukseen liittyvien teemojen kautta kansainvälisesti ja Suomessa.

Sivustolla on verkkokurssi-kokonaisuus sekä Opettajalle -osio, joiden materiaaleja ja tehtäviä voi suoraan hyödyntää eri oppilaitoksissa. Sivusto on yhteistyössä eri ihmisoikeusjärjestöjen kokoama ja ylläpitämä.

www.ihmisoikeudet.net

 

Ihmisoikeuspeli verkossa

Ihmisoikeuspeli antaa tietoa ihmisoikeuksista ja niiden toteutumisesta eri puolilla maailmaa. Pelin kantava teema on yhdenvertaisuus ja kaikenlaisen syrjinnän poistaminen.

Peli on suunnattu ensisijaisesti nuorille mutta se sopii jokaiselle globalisoituvan maailman nykytilasta ja haasteista kiinnostuneelle.

www.ihmisoikeuspeli.fi

 

Friidu - tyttöjen ja naisten ihmisoikeudet

Kenelle ihmisoikeudet kuuluvat? Mitä tasa-arvo tarkoittaa? Onko totta, että maailmasta puuttuu miljoonia tyttöjä? Miltä näyttää naisten ja tyttöjen maailma meillä Suomessa, entä muualla maailmassa? Opettajille ja kasvattajille suunnattu materiaali kurkistaa lakien ja asetusten taakse ja tarjoaa näkökulman tyttöjen maailmaan arjen näkökulmasta.

www.ykliitto.fi/friidu

Fredi – pojat, tasa-arvo ja ihmisoikeudet

Fredi avaa uudenlaisen näkökulman ihmisoikeuksien ja tasa-arvon todellisuuteen. Opettajille ja kasvattajille suunnattu materiaali kurkistaa lakien ja asetusten taakse ja tarjoaa näkökulman poikien maailmaan arjen näkökulmasta. Materiaali sisältää runsaasti tietoa ihmisoikeuksien tilasta, mutta tarjoaa tilastojen ja taulukoiden ohella myös vaihtoehtoista materiaalia aiheiden käsittelyyn.

www.ykliitto.fi/fredi

 

Luentosarja itseopiskeluun: Haluatko ymmärtää paremmin perus- ja ihmisoikeuksia?

Katso, kuuntele tai lue. Ihmisoikeuskeskuksen tuottama luentosarja koostuu viidestä luennosta, joissa avataan perus- ja ihmisoikeusjärjestelmän keskeisiä käsitteitä, rakenteita ja sisältöjä. Esimerkiksi YK:n ihmisoikesjärjestelmästä.

  •     luentodiat pdf -muodossa: jos haluat vain lukea
  •     videoidut luennot:  jos haluat kuunnella ja katsoa
  •     lisämateriaalina mm. videoituja alan asiantuntijoiden haastatteluja

Kenelle? Luennot sopivat aiheen perusopetukseen ja niille, jotka työssään käsittelevät perus- ja ihmisoikeuskysymyksiä, mutta joilla ei ole alan koulutusta. Johdatusluento sopii myös laajempaan käyttöön niille, joilla on tarve ymmärtää perus- ja ihmisoikeuksia.

Materiaalia voi käyttää vapaasti itseopiskeluun. Sitä voi ja saa esittää myös vaikkapa koolle kutsutulle opintoryhmälle tai käyttää osana oppilaitoksen opetusta.

 

 


Päivitetty viimeksi: 4.9.2018