Oppimateriaalit

Täällä voit tutustua YK-liiton tuottamaan oppimateriaaliin. Oppimateriaali soveltuu useaan eri oppiaineeseen sekä uuden opetussuunnitelman ja laaja-alaisten taitojen oppimisen tueksi. Oppimateriaali on pääsääntöisesti suunnattu yläkouluille ja lukioille.

Suomen YK-liiton koulutustoiminta tukee YK:n ja Unescon asettamia kasvatus- ja koulutustavoitteita. YK-liitto keskittyy kasvatustoiminnassaan erityisesti globaalikasvatukseen, jonka tavoitteena on tehdä tunnetuksi YK:n toimintaa ja kestävän kehityksen tavoitteita, edistää ihmisoikeuksien tuntemusta sekä tukea vastuullista ja aktiivista kansalaisuutta globalisoituneessa maailmassa.

 

Suurin osa oppimateriaaleista vain sähköisessä muodossa. Materiaalipankin kautta voit tilata joitain materiaaleja.

 


Päivitetty viimeksi: 26.1.2017