MiniMUN - kokoussimulaatiot

MiniMUN-simulaation avulla voidaan tutustua ajankohtaisiin ja globaaleihin kysymyksiin. Se antaa osallistujille mahdollisuuden kurkistaa kansainvälisen diplomatian ja päätöksenteon maailmaan!

MiniMUN (mini Model United Nations) on simulaatio esimerkiksi YK:n ilmastokokouksesta tai yleiskokouksen 3. komitean kokouksesta. Kolmas komitea käsittelee sosiaalisia, kulttuurisia ja humanitaarisia kysymyksiä. Tässä esiteltävä MiniMUN-simulaatio on mukaelma Pariisin ilmastokokouksesta. 

MiniMUN on hauska ja toiminnallinen, oppiainerajat ylittävä kokoussimulaatio, joka voidaan toteuttaa 2-5 oppitunnin aikana. Kannustamme käyttämään simulaatioon aikaa mielenkiintoisemman, monipuolisemman ja syvemmän oppimiskokemuksen aikaansaamiseksi. Simulaation toteutusta ja teemaa voi muokata oman luokan tarpeiden mukaan.

Kohderyhmä

Yläkoulu, lukio ja toisen asteen oppilaitokset.

Mitä opitaan?

Menetelmän avulla opitaan ajankohtaisista ja globaaleista teemoista, neuvottelu- ja diplomatiataitoja, dialogisuutta, argumentointitaitoja. MiniMUNin avulla lisätään ymmärrystä Yk-järjestelmästä ja neuvotteluiden merkityksestä. Menetelmä vahvistaa kirjallisia- ja esiintymistaitoja sekä mediakriittisiä tiedonhakutaitoja.

Menetelmä mahdollistaa myös laajemman projektiluontoisen ja oppiainerajat ylittävän työskentelyn taustoittavien aineistojen avulla. Maailmankansalaisen kypsyyskoe voi toimia ennakoivana tehtävänä tai projektina. 

 

Ohjeet ilmastokokouksen toteutukseen

Tältä sivustolta löydät kaiken tarpeellisen onnistuneen MiniMUN-ilmastoteemaisen simulaation toteuttamiseen koulussa.

Käytä näiden sivujen ohjeistuksia tai tulosta ohjeistuksista tehty MiniMUN-opaskirjanen. Voit tilata oppaita myös osoitteesta toimisto@ykliitto.fi.

 

MiniMUN-kokouksen toteutus:

Tuntisuunnitelmat

1. Tutustuminen teemaan ja YK-järjestelmään

2. Kokoukseen valmistautuminen

3. Kokouksen toteutus ja ohjeistus

 

Tiedonhaun tueksi:

Perustietoa YK:sta

Kestävän kehityksen tavoitteet

Pariisin ilmastosopimus

Aikajana ilmastosopimuksista - Pariisin ilmastosopimus- miten tähän päästiin?

Asiaa ilmastonmuutoksesta

yk.fi-sivusto

globalis.fi tietokanta, jossa maakohtaisia tilastotietoja sekä tietoa kansainvälisistä sopimuksista

unric.org/fi

 

Antoisia hetkiä YK-kysymysten parissa!

 

 


Päivitetty viimeksi: 23.1.2018