Ota kestävä kehitys haltuun!

SDGt

Syvennä tietämystäsi kestävän kehityksen verkkokurssilla

Kevään 2019 kurssi-ilmoittautuminen aukeaa sivuillamme helmikuussa.

Itseopiskeltava verkkokurssi sisältää lisätietoa ja materiaalia kestävän kehityksen tavoitteista, mitä tavoitteet tarkoittavat ja miten niihin päästään. Kurssilla perehdytään eri tavoitteiden teemoihin, mukaan lukien ilmastonmuutos, koulutus, vesi- ja ruokaturva, sukupuolten tasa-arvo, vastuullinen kuluttaminen ja rauhankysymykset.

Kurssilla on myös puheenvuoroja eri asiantuntijoilta, mukana esimerkiksi Tarja Halonen (presidentti), Petteri Taalas (Maailman ilmatieteen järjestön pääsihteeri), Liisa Rohweder (WWF:n pääsihteeri) ja Arno Kotro (filosofian ja psykologian opettaja).

Opiskelijoiden palautetta:
“Selkeitä esimerkkejä, joita voin käyttää opetustyössäni.”
“Teemoihin pureuduttiin hyvin perusteellisesti ja esimerkit, lisämateriaali ja tehtävät syvensivät oppimista.”
“Työn kannalta hyödyllinen. Olen saanut paljon ideoita ja tietoa.”
“Olen oivaltanut, että kestävä kehitys on paljon muutakin kuin kierrättämistä.”

Kurssi on 1,5 opintopisteen laajuinen (noin 40 tuntia opiskelua). Kurssi sopii muun muassa opettajien täydennyskoulutukseen kestävän kehityksen teemoissa.

Kurssi on maksullinen, hinta 35 euroa. Tiedustelut: toimisto@ykliitto.fi

YK-liitto on toteuttanut kurssin yhteistyössä Työväen sivistysliiton kanssa.

Huom! Katso vasemmasta sivupalkista myös muut YK-liiton opetusmateriaalit


Päivitetty viimeksi: 18.2.2019