Koronavirus on juuri nyt saavuttamassa kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevia ihmisiä. Köyhyyden, kriisien ja katastrofien keskellä on jo valmiiksi pulaa puhtaasta vedestä, saippuasta ja terveydenhuollosta.

Auta heikoimmassa asemassa olevia ja tue YK:ta pandemian pysäyttämisessä!

Lahjoita »

YK-päivän tehtävä

YK:n päivän tehtävä: Rauhanrakentaminen ja konfliktit

Mitä opin

Tarkastellaan maailman konfliktien tilaa ja rauhanturvaoperaatioiden toimintaa.

Tehtävän kuvaus

Jakautukaa noin 4 hengen ryhmiin. Tutustukaa maailmassa tällä hetkellä käynnissä oleviin konflikteihin. Aineistoa löytyy mm Uppsalan yliopiston tietokannasta.

Valitkaa jokaiselle ryhmälle yksi konflikti, jonka taustoihin ja nykytilanteeseen tutustutte.

Selvittäkää:

  •     Mistä konflikti on saanut alkunsa?
  •     Kuinka kauan konflikti on jatkunut?
  •     Ketä ovat konfliktin osapuolet?
  •     Mitkä ovat konfliktin eri osapuolten tavoitteet ja intressit?
  •     Miten konfliktia on yritetty sovitella?
  •     Onko sovittelussa ollut mukana YK-johtoisia joukkoja, rauhanturvaajia tai neuvottelijoita?
  •     Miten YK:n rauhanturvajoukot ovat osallistuneet konfliktin rauhoittamiseen?
  •     Minkä pituisia operaatiot ovat olleet?
  •     Minkälaisia suunnitelmia rauhan ylläpitämiseksi on laadittu?

Laatikaa havainnoistanne esitys muulle luokalle. Voitte toteuttaa esityksen haluamallanne tavalla: julisteella, esitelmällä, näytelmänä tai tarinana.