YK-päivän tehtävä

YK:n päivän tehtävä: Kestävän kehityksen bingo

Mitä opin

Harjoitus herättelee keskustelemaan kestävästä kehityksestä. Harjoituksen ensimmäistä vaihetta voi käyttää joko itsenäisesti tai alustuksena syventävälle vaiheelle. Vastauspaperista löytyy opettajien käyttöön oikeat vastaukset, lyhyt tietoisku jokaisen kysymyksen teemasta sekä linkit lisämateriaaleihin (useimmiten englanninkielisiin YK-raportteihin).

Tehtävän kuvaus

Ohjeet: 

Tulosta bingopohja kaikille osallistujille. Ota itsellesi tuloste myös vastauksista.  

1. vaihe 

Oppilaat vastaavat kukin omaan bingopohjaansa kaikkiin kysymyksiin. Vastauksia varten voi hakea tietoa internetistä, jos kaikilla on siihen mahdollisuus.

Bingopohjan kaikki kysymykset käydään yhdessä läpi kohta kohdalta opettajan johdolla. Tarkistus voidaan tehdä satunnaisessa järjestyksessä sen sijaan, että käytäisiin ruudukon kysymykset järjestyksessä.

Voittaja on se, jolla on ensin oikea vastaus kolmeen vierekkäiseen ruudukon kohtaan. Oikeat vastaukset voivat olla vierekkäin joko vaaka- tai pystysuunnassa tai vinottain ruudukon poikki. 

Keskustelkaa esiin nousseita teemoista ja kysymyksistä. Oliko vastauksia vaikea löytää? Mitä ajatuksia kysymykset herättivät? Yllättikö jokin aihe? 

2. vaihe 

Oppilaat jakaantuvat pareiksi tai pienryhmiin.

Jokainen pari/ ryhmä valitsee yhden heitä kiinnostavan aiheen bingon kysymysten pohjalta ja keskustelee siitä sekä mahdollisesti hakee lisätietoa aiheesta internetistä (opettajan päätettävissä).

Aiheet esitellään vuorotellen luokassa muille. Kertokaa, miksi valitsitte käsittelemänne aiheen ja mitä tiedätte/ opitte siitä.

Jos aikaa on enemmän, parit/ ryhmät voivat tehdä aiheestaan myös laajemman esitelmän, infojulisteen, sarjakuvan, tarinan tai lyhyen näytelmän.

Kestävän kehityksen bingopohja Kestävän kehityksen bingon vastaukset

Asiasanat