YK-päivän tehtävä

Vesipäivä tehtävä: Vedenkulutuksen ABC

Tehtävän kuvaus

Osa 1

Pitäkää henkilökohtaista päiväkirjaa vedenkulutuksesta viikon ajan. Laatikaa havainnoistanne raportti. Esitelkää vesipäiväkirjat ja raportit luokassa.

Osa 2

Listatkaa ryhmissä 12 asiaa, joihin viikon aikana käytitte eniten vettä. Laittaakaa asiat tärkeysjärjestykseen. Perustelkaa vastauksenne.

Vähentäkää tämän jälkeen listaltanne 5 vedenkäytön kohdetta, joista olisitte valmiit luopumaan.

Osa 3

Pohtikaa miten arjessa veden käyttöä voisi säännöstellä. Laatikaa 5 kohdan ohjeistus.