YK-päivän tehtävä

Väkivallattomuuden päivä: Minulla on oikeus

Mitä opin

Tavoite pohtia oikeuksien ja velvollisuuksien suhdetta.

Tehtävän kuvaus

Sananvapaus on perustavanlaatuinen, jokaiselle kuuluva ihmisoikeus. On kuitenkin olemassa tilanteita, joissa sananvapautta on mahdollista rajoittaa. Sananvapauden varjolla ei saa tietoisesti vahingoittaa toisten perusoikeuksia tai mainetta. Sanavapautta on mahdollista rajoittaa myös kansallisen turvallisuuden, yleisen järjestyksen, terveyden tai moraalin ollessa uhattuina.

Pohtikaa pareittain tai pienissä ryhmissä sananvapauden rajoja arjen näkökulmasta.

  • Missä tilanteissa mielestänne sananvapautta tulisi rajoittaa?
  • Mitä riskejä asnanvapauden rajoittamiseen voi liittyä?

Pohtikaa lopuksi: Tulisko sananvapuden rinnalle luoda uusi ihmisoikeus - oikeus olla kuulematta?

Esitelkää keskustelunne tulokset muulle luokalle.

Asiasanat