YK-päivän tehtävä

Sosiaalisen oikeudenmukaisuuden päivä: Askel eteenpäin

Mitä opin

Tavoitteena on hahmottaa erilaisia elämäntilanteita ja henkilökohtaisia valmiuksia, sekä niiden vaikutusta arjen osallistumiseen.

Tehtävän kuvaus

KESKEN Harjoitus toteutetaan avarassa tilassa, käytävällä, pihalla tai tyhjässä luokkahuoneessa. Aluksi jokainen osallistuja saa yhden roolikortin (liite 1.) ja lukee sen näyttämättä muille. Osallistujia pyydetään samaistumaan rooliinsa kysymällä:

 • Millainen lapsuus sinulla oli?
 • Kenen kanssa leikit?
 • Millainen perheesi oli?
 • Millaisessa talossa asuit?
 • Mitä vanhempasi tekivät työkseen?
 • Millainen on arkielämäsi nyt?
 • Missä asut?
 • Millainen on perheesi, entä ystäväsi?
 • Miten vietät päiväsi?
 • Millainen on elämäntyylisi?
 • Mitä teet vapaa-aikanasi?
 • Kuinka paljon ansaitset kuukaudessa?
 • Miten ja missä vietät lomasi?
 • Mikä pelottaa?
 • Mitä odotat tulevaisuudelta?
 • Oletko nainen vai mies?

Asettukaa riviin. Opettaja lukee väittämiä eri tilanteista ja tapahtumista (liite 2). Jos osallistujan mielestä hänen roolihenkilönsä on samaa mieltä, hän ottaa askeleen eteenpäin. Osallistujille on hyvä antaa aikaa vastauksen miettimiseen.

Kaikkien väittämien jälkeen katsokaa ympärillenne. Miten paljon olette siirtyneet?
Keskustelkaa yhdessä harjoitteesta:

 • Miltä tuntui huomata muiden jäävän paikalleen tai muiden etenevän sinun jäädessäsi paikalleen?
 • Oliko vaikea näytellä roolia? Millaiseksi kuvittelit roolisi? Olisitko siirtynyt toisin esim. sukupuolta tai muuta ominaisuutta vaihtamalla?
 • Arvasitko muiden roolit?
 • Kuvastaako tilanne yhteiskuntaa? Jos kyllä, miten?
 • Tuntuiko missään vaiheessa, että oikeuksiasi loukataan?
 • Mitä asialle voi tehdä?

Asiasanat