YK-päivän tehtävä

Sosiaalisen oikeudenmukaisuuden päivä: Askel eteenpäin

Mitä opin

Väittämät herättelevät pohtimaan sukupuolten välistä tasa-arvoa sekä omia mielipiteitään aiheesta.

Tehtävän kuvaus

Tehtävä sopii muun muassa seuraviiin oppiaineisiin: YH, FI, katsomusaineet

Harjoitus toteutetaan avarassa tilassa, käytävällä, pihalla tai tyhjässä luokkahuoneessa.

Asettukaa riviin. Opettaja lukee väittämiä eri tilanteista ja tapahtumista (liite 1). Jos osallistujan mielestä hänen roolihenkilönsä on samaa mieltä, hän ottaa askeleen eteenpäin. Osallistujille on hyvä antaa aikaa vastauksen miettimiseen.

Kaikkien väittämien jälkeen katsokaa ympärillenne. Miten paljon olette siirtyneet?
Keskustelkaa yhdessä harjoitteesta:

  • Miltä tuntui huomata muiden jäävän paikalleen tai muiden etenevän sinun jäädessäsi paikalleen?
  • Oliko vaikea näytellä roolia? Millaiseksi kuvittelit roolisi? Olisitko siirtynyt toisin esim. sukupuolta tai muuta ominaisuutta vaihtamalla?
  • Arvasitko muiden roolit?
  • Kuvastaako tilanne yhteiskuntaa? Jos kyllä, miten?
  • Tuntuiko missään vaiheessa, että oikeuksiasi loukataan?
  • Mitä asialle voi tehdä?
askel_eteenpain_-vaittamat.pdf