YK-päivän tehtävä

Naistenpäivän tehtävä: Insinööri, kätilö ja palohenkilö

Mitä opin

Pohtia sukupuolen merkitystä koulutuksessa ja ammatinvalinnassa.

Tehtävän kuvaus

Opettaja jakaa oppilaat 3-4 hlön pienryhmiin. Jokainen miettii lähipiiristään kaksi naista ja kaksi miestä (voivat olla vanhempiasi, sukulaisiasi, perhetuttuja, jne.).

Tehkää ryhmässä aikajana (henkilöiden iän mukaan) ja asettakaa henkilöt aikajanalle. Kirjatkaa aikajanalle jokaisen henkilön koulutus, ammatti ja sukupuoli. 

Pohtikaa: 

  • Mitä ammatteja henkilöillä on?  

  • Ovatko ammatit jakautuneet sukupuolen mukaan? 

  • Onko ammateissa eroja riippuen henkilön iästä? 

  • Onko koulutustaustoissa eroja riippuen henkilön sukupuolesta ja iästä? 

  • Tutustukaa YK:n Agenda 2030:sen kohtiin 4 Hyvä koulutus, ja 5 Sukupuolten tasa-arvo. Pohtikaa miltä Suomi tulee mielestänne näyttämään vuonna 2030 näiden tavoitteiden valossa. Lisätkää lopuksi ryhmänä aikajanallenne kaksi vuonna 2030 elävää aikuista suomalaista. Kirjatkaa heille syntymävuosi, koulutus, ammatti & sukupuoli. 

Esitelkää aikajanat ja kootkaa niistä näyttelyt luokan seinälle.