YK-päivän tehtävä

Luonnon monimuotoisuuden päivä: Luonto vuonna 2030

Mitä opin

Pohtia luonnon monimuotoisuutta ja muutokseen vaikuttavia syitä.

Tehtävän kuvaus

Kuvitelkaa vuosi 2030. Piirtäkää maisemakuva, miltä luonto näyttää kuvassanne? Millaiselta näyttävät metsät, entä vesistöt? Mitä eläimiä kuvastanne löytyy?

Vertailkaa luonnon tilaa nyt ja kuvassanne vuonna 2030. Millaisia eroja ja yhtäläisyyksiä voisi löytyä? Listatkaa arvioimianne havaintoja.

Lopuksi pohtikaa mitä me kaikki voimme tehdäluonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi. Millaisia toimia vaaditaan valtakunnan tassolla, entä globaalisti. Mitä jokainen meistä voi tehdä?

Asiasanat