YK-päivän tehtävä

Luonnon monimuotoisuuden päivä: Ilmastoalias

Mitä opin

Opitaan tuntemaan ja ymmärtämään ilmastonmuutokseen liittyvää sanastoa.

Tehtävän kuvaus

Jaa luokkaa pienryhmiin ja tulosta sekä leikkaa jokaiselle ryhmälle alias-kortit (liite).

Ottakaa itsellenne ryhmässä pari.

Selittäkää korteissa olevia sanoja toisillenne vuorotellen. Sananselitysaikaa on 30 sekuntia, ottakaa aikaa esimerkiksi kännykällä. Jos pari ei arvaa sanaa tai vastaa väärin, joutuu hän ottamaan kortin itselleen. Se ryhmä, jolla on pelin päätyttyä vähiten kortteja, voittaa.

Käykää lopuksi yhdessä läpi vaikeita sanoja ja niiden merkityksiä.