YK-päivän tehtävä

Lukutaitopäivä: Mihin lukutaitoa tarvitaan?

Mitä opin

Tavoitteena on pohtia lukutaidon merkitystä arkielämässä, mihin lukutaitoa tarvitaan ja millaista elämä olisi ilman tätä taitoa.

Tehtävän kuvaus

Pohtikaa ryhmissä mihin tarvitsette lukutaitoa yhden päivän aikana. Kootkaa ajatuksistanne mielikuvakartta isolle paperille. Kuvittakaa työnne piirtämällä karttaa arkisia toimintoja, joihin yhden päivän aikana tarvitsette lukutaitoa.

Piirtäkää tämän jälkeen kuva ikäisestänne tytöstä tai pojasta, joka ei ole saanut mahdollisuutta oppia lukemaan. 

Pohtikaa:

  • Millaista hänen elämänsä olisi? 

  • Miltä hänen tulevaisuutensa näyttäisi? 

  • Miltä tuntuu, kun ei kykene lukemaan? 

  • Mitä eroja ja yhtäläisyyksiä teillä voisi olla? 

Esitelkää mielikuvakartattanne yhteisesti luokassa.