YK-päivän tehtävä

Kulttuurisen monimuotoisuuden päivä: Monikasvoinen Suomi

Mitä opin

Tutustutaan Suomen väestörakenteeseen ja ihmisten maantieteelliseen liikkumiseen.

Tehtävän kuvaus

Askarrelkaa seinälle iso pahvinen Suomen kartta. Piirtäkää karttaan Suomen rajat ja merkitkää keskeisimmät kaupungit, tiet, joet ja järvet sekä nähtävyydet.

Osa 1.

Tulostakaa netistä tai leikatkaa lehdistä kuvia erilaisista ihmisistä ja täyttäkää niillä Suomen kartta. Kirjoittakaa jokaisen henkilön kohdalle lyhyt kuvaus hänestä.

  • Kuka henkilö on?
  • Minkä ikäinen hän on?
  • Mitä hän tekee työkseen?
  • Millainen on hänen perheensä ja ystäväpiirinsä?
  • Millainen tausta henkilöllä on?
  • Miten hän on päätynyt nykyiseen asuinpaikkaansa?

Lisätkää henkilöihin puhekuplia, joissa kuvaatte henkilön tarinaa. Lisätkää karttaan lopuksi omat kuvanne.

Osa 2.

Tutkikaa Suomen demografista karttaa ja väestörakennetta esimerkiksi Tilastokeskuksen tietojen avulla. Millaiselta tekemänne kartta näyttää tilastotietojen valossa?. Jäikö jotain ehkä huomaatta? Täydentäkää karttaanne tarvittaessa.